BERGEN -Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen die moeten worden genomen om het maatschappelijk verkeer in de dorpen weer goed op gang te krijgen zodra daarvoor weer enigszins ruimte wordt geboden.

“De lokale ondernemers, verenigingen en instellingen worden hard getroffen door de effecten en maatregelen van het coronavirus, ook straks als de maatregelen worden versoepeld“, aldus wethouder Erik Bekkering. “We sorteren alvast voor op de vraag hoe wij de economie weer zo snel mogelijk op gang kunnen krijgen als de maatregelen worden versoepeld en hoe we met elkaar ‘het nieuwe normaal’ kunnen vormgeven.”

Onder andere wordt gedacht aan een protocol dat ondernemers en instanties in de gemeente zelf opstellen en uitvoeren, uitgaande van wat onder de huidige situatie al mogelijk is en uitgaande van de situatie waarin meer mogelijk wordt. Het protocol gaat in op maatregelen die de verspreiding van het virus in onze gemeente laag en onder controle houdt.

Overleg met (maatschappelijke) ondernemers
De komende weken vindt overleg plaats met het bedrijfsleven en maatschappelijke ondernemers. De gemeente richt per kern (Bergen, de Egmonden en Schoorl/Groet/Camperduin) een taskforce op die zich primair richt op economie, recreatie en toerisme. Voor Sport en Cultuur worden afzonderlijke inventarisaties gemeentebreed gemaakt. Samen met betrokkenen wil de gemeente bekijken hoe het Herstelfonds het beste kan worden ingezet. “Het heeft onze voorkeur dat stakeholders en het maatschappelijk middenveld de maatregelen bedenken. Rol van de gemeente is om door middel van duidelijke afspraken en communicatie zowel inwoners, bezoekers als ondernemers vertrouwen te geven in de nieuwe situatie.”

“Afhankelijk van de landelijke richtlijnen vanuit de overheid zoeken we naar een juiste balans. Hoe we enerzijds kunnen vasthouden aan de noodzakelijke maatregelen in verband met de verspreiding van het virus en anderzijds langzamerhand over kunnen gaan naar een intelligente hervatting van het maatschappelijke verkeer.”

Het college vraagt nog om instemming voor de raad voor de oprichting van dit Herstelfonds.

Eerder besloten de vier BUCH-colleges, waaronder de gemeente Bergen, tot een pakket aan lokale maatregelen om ondernemers, verenigingen en instellingen tijdelijk wat lucht te geven. Dit was aanvullend op de landelijke tegemoetkomingen.