BERGEN - Op 27 oktober van 19.30 tot 21.00 uu organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor politieke partijen. Deze bijeenkomst is ter voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart 2022.

Aan bod komen onderwerpen als: kiesrecht, registratie van partijen, deadlines rond de verkiezingsprocedure, kandidaatstelling, lijstnummering, zetelverdeling en benoeming van kandidaten. Alle deelnemers ontvangen vooraf een brochure met informatie over de procedure voor de verkiezingen.

Integriteit en weerbaarheid toetsen

Burgemeester Lars Voskuil bespreekt daarnaast het belang van integriteit en weerbaarheid van kandidaat-raadsleden. En de mogelijkheden om dit vooraf te toetsen. Hiervoor zijn handreikingen en instrumenten beschikbaar. Partijbesturen kunnen deze inzetten bij de selectie van kandidaten.

Tenslotte geeft raadsgriffier Ralph de Vries een toelichting op de acties en activiteiten om de aandacht voor en de opkomst bij deze verkiezingen te stimuleren.

Aanmelden tot 22 oktober

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor bestuursleden, die verantwoordelijk zijn of worden voor de procedures binnen hun partij. Aanmelden kan

tot 22 oktober

bij de raadsgriffier via e-mail r.devries@bergen-nh.nl. Graag vermelden: informatie verkiezingen 2022.

De deelnemers ontvangen een uitnodiging met agenda en documenten. Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) contact opnemen met Ralph de Vries via telefoonnummer 072-888 00 00.