BERGEN - Inwoners kunnen voor vragen over welzijn, wonen en zorg terecht bij het Sociaal Team. Het team in Bergen organiseert vanaf maandag 1 april a.s. – en dat is geen grap - een wekelijks inloopspreekuur in Bergen aan Zee. Voor de ruim tachtig inwoners betekent dit dat zij wekelijks bij het Sociaal Team terecht kunnen met hulpvragen over bijvoorbeeld het regelen van vervoer.

De try-out voor een inloopspreekuur in Bergen aan Zee ontstond omdat er weinig voorzieningen zijn voor de inwoners. Om de bijna honderd 70-plussers in het dorp van dienst te zijn, besloot het Sociaal Team om een extra inloopspreekuur te openen.

Hulpvragen

De inwoners kunnen wekelijks terecht op het inloopspreekuur met diverse vragen over wonen, welzijn en zorg. Dat zijn hulpvragen variërend van ‘hoe vraag ik een WMO voorziening aan?’ tot vragen over gezin en opvoeding. Het Sociaal Team ondersteunt verder bij het invullen van ingewikkelde formulieren, of bijvoorbeeld informatie voor mensen met een beperking.

Hotel Victoria

Inwoners zijn iedere maandag welkom tijdens het inloopspreekuur van 14.30 tot 15.30 uur in Hotel Victoria, Zeeweg 33 in Bergen aan Zee. Geïnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen, er kan een huisbezoek aangevraagd worden als dit makkelijker is. Dit is gratis en er is geen verwijzing nodig. Overigens blijft het inloopspreekuur in de Openbare Bibliotheek te Bergen naast dit nieuwe spreekuur bestaan.

Meer informatie
Meer informatie over het Sociale Team Bergen en de inloopspreekuren vindt u op
www.samenleveninbergen-nh.nl.