EGMOND AAN DEN HOEF - De gemeente Bergen heeft samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de politie controles gehouden op het bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef. In totaal werden ongeveer 20 panden onaangekondigd gecontroleerd in het kader van ondermijning en veiligheid op het bedrijventerrein. Het doel van een integrale controle is om activiteiten in kaart te brengen bij panden waarbij onbekend is wat er precies plaatsvindt. Daarnaast is het doel om te beoordelen of bedrijven zich aan alle wet- en regelgeving houden en om na te gaan of er illegale- of strafbare activiteiten plaatsvinden in de panden.

Resultaat

Bij de controles werd een milieuovertreding geconstateerd en werd vastgesteld dat een ondernemer ruimten gebruikt op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente Bergen, de politie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn tevreden met de resultaten en zeker met de medewerking van ondernemers en omstanders. ‘Dankzij de goede medewerking van de ondernemers en omstanders bij de controles op bedrijventerrein De Weidjes hebben wij de controles zorgvuldig en veilig kunnen uitvoeren. Samen houden we het bedrijventerrein zo veilig.’ Aldus de gemeente Bergen, de politie en de Omgevingsdienst. Deze instanties zullen de aangetroffen overtredingen opvolgen.

Optreden tegen ondermijnende activiteiten

De gemeente Bergen hecht veel waarde aan het tegengaan van ondermijnende activiteiten in haar gemeente. Burgemeester Lars Voskuil: “De aanpak van ondermijning is echt in het belang van onze samenleving. Voor de veiligheid van inwoners en voor een gezond en veilig ondernemersklimaat. Door effectieve opsporing en vervolging, bijvoorbeeld door dergelijke integrale controles te houden, voorkomen we dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Ik ben blij met alle positieve signalen die ik terug heb gekregen van het team dat de controle uitvoerde. Een compliment aan de betrokken ondernemers. Samen houden we de gemeente Bergen veilig en mooi.”

Anoniem melden

De gemeente heeft op allerlei gebieden een controlerende en toezichthoudende taak. Samen met onze inwoners, ondernemers en veiligheidspartners, werken we aan een veilige en leefbare gemeente. Het is belangrijk dat er wordt opgetreden tegen onveilige situaties en ondermijnende activiteiten. Inwoners en ondernemers spelen hierbij, als de ogen en oren van de wijk, een belangrijke rol. Meldingen leiden regelmatig tot een nader onderzoek of controle. Ziet of hoort u iets verdachts? Dan kunt u dit op de volgende manieren melden:


Bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.