BERGEN - De gemeente start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s graag de mening en kennis van onze inwoners meenemen. Wat vindt u dat we moeten behouden en wat moeten we vernieuwen als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed? Deze en andere vragen staan van vrijdag 20 november tot en met 4 december op het digitale participatieplatform www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Omdat sommige onderwerpen zich beter lenen voor een gesprek, organiseren we op 15 december 2020 ook een digitale gespreksavond. U kunt zich hiervoor opgeven aan het einde van de digitale enquête.


Voor de volgende generatie
Wethouder Antoine Tromp: “Voor de nieuwe Kunst&Cultuurnota en Erfgoednota horen we graag wat onze inwoners waarderen aan het kunstaanbod en cultureel erfgoed in onze gemeente. Samen bepalen we welke keuzes we gaan maken om al het moois voor een volgende generatie te behouden en waar nodig te vernieuwen.”

Kunst, cultuur en erfgoed hebben veel met elkaar te maken
Kunst, cultuur en erfgoed zijn twee verschillende beleidsterreinen die veel met elkaar te maken hebben. Daarom voeren we het gesprek met onze inwoners gelijktijdig over beide thema’s. Het uiteindelijke beleid komt wel in twee aparte nota’s. De gemeente wil de nieuwe nota’s binnen 2 jaar afronden en voorleggen aan de gemeenteraad.

Verschillende bouwstenen
Voor het nieuwe Kunst&Cultuurbeleid gebruikt de gemeente niet alleen de input van inwoners. We evalueren ook de oude cultuurnota en kijken of de doelen die daarin zijn gesteld zijn behaald. Ook hebben we het Bergens Cultureel Platform gevraagd om een visie op cultuur te geven. Deze is inmiddels geschreven. Ten slotte heeft de raad in het coalitieakkoord de kaders voor het nieuwe cultuurbeleid aangegeven. Al deze bouwstenen samen dienen als vertrekpunt voor de nieuwe nota.