BERGEN - Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er moet komen voor deze helden en heldinnen.

In de gemeente Bergen zijn veel kinderen en jongeren maatschappelijk actief in verenigingen of daarbuiten en/of die spontaan iets goeds doen voor een ander. Hier is normaal gesproken niet veel aandacht voor. Aan volwassenen die een actieve rol in de samenleving hebben wordt elk jaar een Koninklijk Onderscheiding uitgereikt tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Als dank en waardering. De raad van Bergen vindt dat ook de Bergense jeugd een speciaal moment verdient om hun inzet in de maatschappij te waarderen en te erkennen. Daarom heeft hij in een motie opdracht gegeven aan het college om te zorgen voor de invoer van een jeugdlintje

Lintjesregen Om aan te sluiten bij de volwassenen kiest het college ervoor om de jeugdlintjes uit te reiken op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, tijdens de Lintjesregen. Voor zeer bijzondere prestaties is het mogelijk om tussentijds een lintje uit te reiken. Burgemeester Peter Rehwinkel is enthousiast over de invoer van een jeugdlintje: “Net als volwassenen verdienen kinderen en jongeren ook waardering en erkenning als zij iets bijzonders doen voor de maatschappij. Dat wil het college graag belonen in de vorm van een jeugdlintje. Degenen die een lintje ontvangen kunnen daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.”

Aanvragen De gemeenteraad buigt zich eind september over het raadsvoorstel. Als deze ermee akkoord gaat dan kan in 2022 het eerste jeugdlintje worden uitgereikt. Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren van 6 jaar t/m 18 jaar voordragen. De aanvraag voor een lintje moet uiterlijk 1 februari worden ingediend. Meer informatie en een formulier voor de aanvraag volgt na het besluit van de raad op de gemeentelijke website.