BERGEN - Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit, vanwege schaamte of trots, erg laat. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe ook doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Kom jij er uit?
Bekend is dat ‘schuldenambassadeurs’ die over hun schuldprobleem durven praten, ook durven werken aan de aanpak en het oplossen van hun schulden. Zij zijn een voorbeeld in de campagne die de komende maanden wordt gedeeld met alle gemeenten. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend.

Vier jaar schuld alvorens hulp te zoeken

Wethouder Valkering: ‘Ook in de gemeente Bergen lopen mensen gemiddeld vier jaar rond met schulden voordat ze aan de bel trekken. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem dat hun leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn. En het kan echt iedereen overkomen. Mijn oproep is om niet met financiële problemen door te lopen, maar over de schaamte heen te stappen en tijdig hulp te zoeken bij familie, vrienden, de gemeente of maatschappelijk werk. Maak schulden bespreekbaar en pak ze aan.”

‘Kom uit je schuld’
Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27) die jarenlang op afbetaling kocht en haar schulden zag oplopen tot vele duizenden Euro’s. Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich dat ze haar schulden moest aanpakken en kwam ze in actie. Op de site is informatie te vinden over waar zij en anderen voor hulp terecht kunnen en wat de omgeving kan doen.

Inloopspreekuur geldzaken
In Bergen kunnen inwoners iedere maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek Bergen, Dreef 1, terecht met hun vragen over geldzaken. Op dinsdagmiddag in de oneven weken kan dat van 15.00 tot 16.30 uur in PostaanZee Egmond aan Zee. Op andere dagen in de week kunnen zij ook terecht in Uitgeest, Castricum of Heiloo. Meer informatie over dagen en tijden is te vinden op www.bergennh.nl/schulden. Op alle werkdagen kunnen inwoners met schulden telefonisch contact opnemen met Sociaal.nl op 088 -762 42 25 of e-mail schuldhulp@sociaal.nl.