BERGEN - Vandaag, op 1 juli, ontving de heer Renze Engelkes uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel een Koninklijke onderscheiding. Hij kreeg het lintje bij zijn afscheid als algemeen directeur van de Stichting Welzijn Bergen in De Blinkerd in Schoorl. De heer Engelkes is onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere maatschappelijke bijdrage op het gebied van welzijnswerk.

Hij begon in 1987 als directeur van de Stichting Sociaal en Cultureel Werk ‘De Oorsprong’ in Schoorl. Deze stichting voerde het welzijnswerk van de gemeente Schoorl uit in het dorpshuis De Oorsprong. Na de bestuurlijke fusie van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 heeft hij ervoor gezorgd dat het welzijnswerk tot één maatschappelijke organisatie werd gebundeld: de Stichting Welzijn Bergen (SWB). Tegelijkertijd werd hij benoemd tot directeur van deze stichting met 24 personeelsleden en 600 vrijwilligers. Onder zijn leiding maakte SWB een professionaliseringsslag.

Daarnaast was de heer Engelkes van 2009 tot 2019 bestuurslid/vicevoorzitter van de Dorpsraad Petten en leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van het dorpsontmoetingspunt. Dit deed hij in zijn vrije tijd. Ook heeft hij zich vrijwillig ingezet voor de VVV in Schoorl en jongerenhuisvesting in Zwolle.