BERGEN - Laadpalen worden in de gemeente Bergen niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen de gemeente sneller te kunnen uitbreiden. Deze proactieve plaatsing van laadpalen draagt bij aan de eis van het Rijk om vroegtijdig in de behoefte te voorzien.

Behoefte aan laadinfrastructuur

In de gemeente Bergen neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur.
Wethouder Erik Bekkering legt uit: “Op dit moment plaatst de gemeente laadpalen op aanvraag en worden laadlocaties per aanvraag aangewezen op basis van een maximale afstand tot de aanvrager. Dit kan leiden tot een gebrek aan samenhang tussen de laadlocaties en het iedere keer behandelen van afzonderlijke aanvragen. Door dit proactief op te pakken zijn we sneller toekomstbestendig ingericht.”

Toekomstbestendig netwerk
In de nieuwe aanpak is een dekkend en toekomstbestendig laadnetwerk ontworpen. Dit leidt ertoe dat er voldoende locaties zijn aangewezen om tot 2025 te faciliteren en daarna verder uitgebreid kunnen worden. In de ontwikkeling van dit laadnetwerk is veel aandacht geweest voor de kwaliteit van de openbare ruimte en is rekening gehouden met de ligging van het bestaande elektriciteitsnet.

De gemeente Bergen is daarnaast een belangrijke bestemming voor binnen- en buitenlandse toeristen. Ook voor deze toeristen wordt de beschikbaarheid van laadinfrastructuur een steeds grotere factor in het kiezen van hun bestemming.

Inwoners kunnen meedenken
Vanaf juni is er de mogelijkheid voor inwoners om via het online platform www.ikdenkmeeoverbergen.nl mee te denken over een efficiënte invulling van de laadinfrastructuur zoals die nu is bedacht. Daarover volgt eind mei/begin juni nadere berichtgeving.