BERGEN - Hoewel de coronacrisis onze gedachten beheerst, gaat de natuur onverstoord zijn gang: alles ontluikt en groeit. Daarom is de buitendienst van de gemeente weer druk aan het werk om bermen, sloten en vijvers bij te houden. U zult onze medewerkers de komende tijd in de hele gemeente tegenkomen. Bovendien zetten we, nog meer dan vorig jaar, schapen in om bermen en waterkant bij te houden.

Bootjes en obstakels weghalen

We vragen u hierbij om hulp. Het werk is beter te doen als er geen obstakels zijn in en rond de sloten en vijvers. Haalt u daarom uw boot, aanhanger of andere obstakels weg als u ziet dat er werkzaamheden bij u in de buurt starten?

Maaien is belangrijk
Gemeente Bergen gaat bermen maaien en planten en riet bij de oevers weghalen. Hierdoor worden problemen voorkomen met het afvoeren van het water. Als u zich afvraagt waarom het slootafval langs de oevers achterblijft: we laten dit met opzet even met rust. Zo kunnen diertjes zelf wegkomen en kan het materiaal drogen voordat het wordt weggehaald.


Schapen
Zoals ieder jaar worden er schapen ingezet om te begrazen. Een schapenkudde graast op diverse plekken. Een schaapskudde graast geleidelijk en komt een aantal keer per seizoen op dezelfde plek. Tussentijds zijn er rustperioden. Meerdere keren grazen, zorgt ervoor dat de vegetatie lager blijft. Door de schapen komen meer voedingstoffen beschikbaar voor planten, die daardoor beter en vaker bloeien. Dat is weer goed voor het insectenleven: de vlinders en de bijen.

Schapen eten ook ongewenste soorten zoals distel en berenklauw. Er zijn dan geen bestrijdingsmiddelen nodig. Verder nemen de schapen zaden mee in de wol en tussen de hoeven. De schaapskudde verspreidt zo zaden en ook dat is goed voor het plantenleven in de gemeente.

Goede doorstroming
Na afloop van de werkzaamheden, na 25 oktober, controleert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Er mogen in de watergangen geen obstakels meer zijn die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.

Meer informatie
We zullen in de hele gemeente werkzaamheden uitvoeren. Dit werk kan geluids- of verkeershinder veroorzaken, waarvoor alvast onze excuses. Hebt u vragen, neem contact op met Richard van der Veer, telefoonnummer 088 909 76 52.