BERGEN - Betere milieustraten, de afvalinzameling weer in eigen beheer en een nieuw grondstoffenplan. Met deze drie ontwikkelingen wil het college ervoor zorgen dat Bergen en haar inwoners straks nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar overhouden. Nu ligt de hoeveelheid restafval per huishouden nog rond de 230 kilo per jaar.


Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken in de manier waarop we met ons afval en onze grondstoffen omgaan. Met deze maatregelen en een goed beleid willen we de verduurzaming naar een hoger plan tillen.”

Grondstoffenplan
Op dit moment is er geen recent beleidsplan over hoe om te gaan met afval en grondstoffen. Zo’n plan is wel nodig omdat de overheid gemeenten de opdracht heeft gegeven om in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar over te houden. In het beleidsplan wil het college samen met de gemeenteraad doelstellingen en ambities vastleggen en een plan van aanpak maken om die te behalen.

Milieustraten
Een andere uitdaging is het verbeteren van de ‘milieustraten’; de plekken waar je je grof afval naar toe kan brengen binnen de gemeente. De huidige milieustraten zijn verouderd. Ook kunnen inwoners er niet voor alle soorten grof afval terecht. Er is veel geld nodig om dit te verbeteren. Samen met de gemeenteraad wil het college een toekomstbestendige oplossing vinden voor het inzamelen van grof afval.

Inzameling in eigen beheer BUCH
Het college stelt ook voor om vanaf januari 2022 het afval weer zelf in te zamelen in Bergen. De afgelopen tien jaar heeft HVC dit voor de gemeente gedaan. Bergen is daarmee een uitzondering binnen de vier BUCH-gemeenten; voor de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum zamelt de ambtelijke werkorganisatie zelf het afval in. Door zelf de inzameling te gaan organiseren, hoopt de gemeente sneller en slagvaardiger te kunnen handelen. Bergen heeft nog een dienstverleningsovereenkomst met HVC tot eind 2021. De HVC blijft wel verantwoordelijk voor de verwerking van het ingezamelde rest- en GFT afval.

Wanneer?
Dit jaar en volgend jaar gebruikt de gemeente om te onderzoeken hoe de BUCH-werkorganisatie het afval kan gaan inzamelen. Dit zou dan ingaan op 1 januari 2022. De gemeenteraad wordt gevraagd om in mei van dit jaar hun wensen en bedenkingen te geven over deze verandering. Het beleidsplan en een plan van aanpak voor de milieustraten moeten dit jaar klaar zijn.