BERGEN - Wie denkt er mee over de toekomst van gemeente Bergen? Inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen kunnen tot en met 6 april heel gemakkelijk een digitale enquête invullen op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. “Ga met ons mee op tijdreis naar de gemeente Bergen in 2040 en denk mee over hoe onze gemeente er dan uit moet zien”, aldus wethouder Klaas Valkering.

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers de enquête invullen. Samen maken we zo de omgevingsvisie, een document vol kansen en keuzes over de komende twintig jaar.”

Enquête is anoniem
Omdat de gemeente Bergen uit verschillende dorpen bestaat, wordt in de enquête gevraagd in welk dorp u woont. Ook wordt gevraagd wat uw leeftijd is. Verder is de enquête anoniem.

Verhaal van de toekomst
De gemeente verwerkt de uitkomsten van de enquête in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze dorpskernen. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets en auto, behoud van natuur en wonen. De visie beantwoordt de volgende vragen:
- Hoe willen we dat de gemeente Bergen er over dertig jaar uitziet?
- Wat willen we behouden, waar moeten we meer aandacht aan besteden en wat moeten we daarvoor doen?
- Welke ontwikkelingen komen er op ons af en hoe gaan we daarmee om?

Waarom een omgevingsvisie?
De gemeente heeft de wettelijke plicht om een omgevingsvisie te maken. Dit is de basis voor het wel of niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente.