BERGEN - De herontwikkeling van Hotel Nassau in Bergen aan Zee is weer een stap verder. In oktober 2020 heeft de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Mede door ingestuurde zienswijzen is het plan aangescherpt en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

De indieners van de meeste zienswijzen geven aan dat het hotel te groot wordt in vergelijking met de bestaande bebouwing in het dorp. Wethouder Klaas Valkering: “Hotel Nassau is gesitueerd op een beeldbepalende locatie op het duin bij de strandopgang. Mede daarom hebben we echt goed gekeken of het plan goed bij de omgeving past. Uitgangspunt is dat Bergen aan Zee de uitstraling van een familiebadplaats behoudt.”

Compensatie natuurgebied
In de omgevingsvergunning zijn onder andere voorschriften toegevoegd over de aanleg en onderhoud van natuurcompensatie rondom het hotel. In een salderingsovereenkomst met de Provincie Noord-Holland heeft de gemeente afspraken gemaakt over ongeveer 60m2 natuurgebied dat ter compensatie wordt aangelegd.

Akkoord provincie
“We hebben het afgelopen jaar rust ingebouwd om met de provincie afspraken te maken over de natuur rond Hotel Nassau. Het resultaat daarvan is dat de provincie heeft ingestemd met een inrichting van het gebied rondom het nieuwe hotel dat aansluit bij de rest van het duingebied. Zo zorgen we er niet alleen voor dat eenzelfde hoeveelheid natuur wordt ‘teruggegeven’ aan het gebied. We voegen straks ook vegetatie toe die veel beter aansluit bij de natuurdoelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarmee is de vergunning niet alleen aangescherpt, maar het plan uiteindelijk ook beter geworden.”

Impuls voor Bergen aan Zee
De wens voor herontwikkeling van het hotel is ontstaan omdat het huidige hotel zowel economisch als technisch gezien is afgeschreven. “Niemand wil een tweede Monsmarem, dus het is goed dat hier nu iets gebeurt”, aldus de wethouder. Het huidige hotel sluit niet meer aan bij de wens van de hedendaagse toerist. Met de herontwikkeling wil de gemeente het kustdorp Bergen aan Zee een kwaliteitsimpuls geven, voor zowel de economie als de leefbaarheid. Op de locatie van het oude Hotel Nassau komen twee nieuwe gebouwen, die ondergronds met elkaar verbonden zijn. Een hotelaccommodatie met kamers en een gebouw voor hotelappartementen.