BERGEN - Op uitnodiging van het college van B&W reist demissionair minister Mariëlle Paul maandag 20 november af naar Bergen. Samen met wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman bezoekt ze de Berger Scholengemeenschap en Adriaan Roland Holstschool. Tijdens dit bezoek komen actuele onderwijsthema’s aan bod. In de gemeente Bergen leeft een toenemende zorg over de mentale gezondheid van jongeren, is er behoefte aan meer ruimte voor inclusiviteit en is het goed huisvesten van scholieren een actueel vraagstuk.

Mentale gezondheid


“We hebben als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. “Onze kinderen ervaren een aanzienlijke mate van sociale druk en prestatiedruk. We verwachten veel van onze jongeren op school, op de sportclub en bij de muziekvereniging. Dit kwam laatst ook naar voren in gesprekken die ik met diverse jongeren had. En die druk wordt in deze tijd extra geïntensiveerd door het gebruik van smartphones. Kinderen staan daardoor de hele dag mentaal ‘aan’ en dat kan leiden tot serieuze mentale problemen. Daarin hebben we als Rijk en gemeente mét ouders en scholen een structurele opgave”.

De gemeente Bergen zet samen met het onderwijs al geruime tijd in op preventie bij de jeugd. Denk hierbij aan individuele jongeren coaching op school, extra inzet van de jeugd en gezinscoach op het voortgezet onderwijs, cultuurcoaches op het primair onderwijs en sport. Een groot deel van deze preventieve interventies zijn gerealiseerd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij er gekeken moet worden naar de mogelijkheid tot borging in de toekomst.

Inclusiviteit

Ook ten aanzien van het samen leren en samen opgroeien ziet het college van Bergen kansen in de samenwerking met het Rijk. “We hebben in samenwerking met Alkmaar een prachtig initiatief in onze gemeente :‘de Samen naar School klas’. Dit is een aangepaste klas voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze mee met de andere leerlingen in de reguliere klas. Dat is dus echt inclusief onderwijs. Deze kinderen moeten ook doorstromen naar middelbaar onderwijs. Die mogelijkheid is er nu niet in Bergen. Met hulp van de minister en de schoolbesturen in onze dorpen willen we onderzoeken of we die optie wel kunnen gaan bieden," aldus de wethouder.

Onderwijshuisvesting

Het goed huisvesten van scholieren is in de gemeente Bergen ook een actueel vraagstuk. Wiesehahn-Vrijman: “De BSG bouwt aan een nieuw gebouw aan de Rondelaan. Dat is, ook gezien de marktontwikkelingen, een financieel uitdagend project. Maar ook bespreken we nu met alle belanghebbenden de toekomst van de basisscholen Van Reenen en Lucebert. Ook de ARH en PCC zijn in beweging als het gaat om de locatie van hun onderwijs. Kortom, we hebben veel te doen en dat kost, met de verduurzamingsopgave in het achterhoofd, heel veel geld. Daarom hopen we dat het Rijk voor dit doel extra middelen gaat vrijmaken, anders wordt het voor lokale overheden zoals de onze, onbetaalbaar.”

Programma bezoek minister

Maandag 20 november is de dag van de rechten van het kind, waar ook het recht op onderwijs onder valt. Demissionair minister Mariëlle Paul (VVD) bezoekt de gemeente Bergen deze dag. Burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman ontvangen de minister op de tijdelijke locatie van de BSG, waar men een cultuurles bijwoont in het kader van psychosociaal welbevinden van de kinderen. Daarna reist het gezelschap naar het primair onderwijs van de Adriaan Roland Holst School, waar ook wethouder Jasper Nieuwenhuizen van de gemeente Alkmaar aansluit. Daar maakt men kennis met de Samen naar School klas.