BERGEN - Recent onderzoek in Bergen laat zien dat jongeren onder de 18 jaar die alcohol proberen te kopen hier in meerderheid van de gevallen niet in slaagt (59,4%). Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Tijdens eerdere onderzoeken in 2015 en 2017 bleef de naleving steken op respectievelijk 26% en 33,3%. De nalevingscijfers liggen daarmee boven het gemiddelde in Noord-Holland Noord (55,6%), maar laten zeker nog ruimte voor verbetering.

Door het inzetten van mysteryshoppers is in het najaar van 2019 steekproefsgewijs onderzoek gedaan onder verschillende soorten verkooppunten. De mate van naleving van de wettelijke grens van 18 jaar was het hoogste in sportkantines (100%), gevolgd door supermarkten (85,7%), cafetaria’s (66,7%), horeca (41,7%) en slijterijen (25%).

In twee derde van de aankooppogingen hebben verkopers gevraagd naar een identiteitsbewijs, naar de leeftijd van de jongere, of beide. De naleving was het beste in de gevallen waarbij een identiteitsbewijs werd gevraagd. Alleen vragen naar leeftijd of niets vragen leidt bijna altijd tot verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Alle bedrijven die zijn bezocht worden schriftelijk geïnformeerd over de resultaten.