BERGEN - De natuur in onze gemeente is prachtig. Niet alleen vanwege de zee en de duinen; ook in onze kernen, wijken en straten is er veel groen aanwezig. De gemeente beheert een groot deel van dat groen. Hoe we dat doen staat in ons groenbeleidsplan. Binnenkort schrijven we een nieuw groen- en bomenbeleidsplan voor de komende tien jaar. Inwoners kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden tijdens één van de drie digitale gespreksavonden in Bergen, Egmond of Schoorl en door vanaf 28 januari de enquête in te vullen op www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Keuzes maken
Een groot deel van het nieuwe beleidsplan gaat over het onderhoud van het groen dat er al is. Dat zal niet veel veranderen. Maar er zijn ook ontwikkelingen waar we rekening mee willen houden de komende jaren, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering en het zorgen voor meer biodiversiteit. Daarin kunnen we keuzes maken. Inwoners kunnen helpen bij het maken van die keuzes. Door te vertellen waar zij waarde aan hechten wanneer het gaat om het groen in de openbare ruimte.

Online enquête en digitale gespreksavonden
Meedoen kan door de online enquête in te vullen op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Daarnaast kan men zich aanmelden voor één van de drie digitale gespreksavonden over het groenbeleidsplan in februari. De avonden zijn van 19.30 tot 21:00 uur:
· Voor Schoorl op 10 februari
· Voor Egmond 17 februari
· Voor Bergen 24 februari

Wie verhinderd is op de avond van een eigen kern, kan op een andere avond aansluiten. Een groot deel van de invulling van de avonden is gelijk.

Het is noodzakelijk om u voor deze avonden aan te melden. Inschrijven kan via michelsuiding@debuch.nl. Kort voor aanvang van de avond wordt de link naar de digitale gespreksavond verstuurd.