EGMOND AAN DEN HOEF - De plannen voor woningbouw in de Egmonden zijn rijp voor behandeling in de gemeenteraad. De woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef is op deze manier een stap dichter bij het daadwerkelijk bouwen van nieuwe woningen. Na een jaar van voorbereidingen is het aan de raadsleden om zich hierover te buigen binnenkort.


Wethouder Klaas Valkering: “De vraag naar betaalbare woningen in de Egmonden is enorm, met 350 woningen in het plan Dorp en Duin brengen we rust op de Egmondse woningmarkt met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners.”


Wethouder Antoine Tromp geeft aan dat er in de Egmonden sprake is van vergrijzing waardoor het aantal leerlingen op de basisscholen steeds verder terugloopt. “Door de nieuwbouwplannen kunnen er meer jonge gezinnen in Egmond blijven wonen waardoor ook op termijn de scholen open kunnen blijven.”
Volgens wethouder Erik Bekkering was de verkeersafwikkeling binnen het plangebied onderwerp van een uitvoerige studie. “Hieruit blijkt dat de ontsluiting op orde is.”


Week van Egmond
Dat de behoefte aan woningbouw groot is, bleek eerder uit participatieavonden en een enquête onder de bewoners. Afgelopen juni vond de Week van Egmond plaats en is op verschillende manieren aan de inwoners van de twee dorpen gevraagd hoe zij dachten over de woningbouwplannen en hoe dat vorm moest krijgen. Zowel op straat als bij de online enquête hebben heel veel inwoners positief gereageerd; meer dan 90% was voor woningbouw. Wethouder Arend Jan van der Beld: “Het uitvoerige participatietraject dat is doorlopen, is een voorbeeld voor andere projecten.”

Woningen in de Egmonden
In het plan Dorp en Duin worden in verschillende fases 350 woningen toegevoegd in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. In de eerste fase komen er 150 woningen ten oosten van Egmond aan den Hoef en 100 woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. Deze woningen bestaan voor 50% uit woningen met een vraagprijs tot 225.000 euro of een maandelijkse huur tot 750 euro. 25% van de woningen heeft een maximale vraagprijs tot 325.000 euro of een maandelijkse huur tot 1.000 euro. De laatste 25% wordt in de vrije sector gerealiseerd. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en riolering. Op de eerste twee categorieën wordt geen winst gemaakt. De gemeente heeft een plan gemaakt zodat Egmonders voorrang hebben op al deze woningen.

Aanpassingen
Eerder was ook sprake van woningbouw ten noorden van Egmond aan den Hoef tussen de Tiggellaan en de Zandweg. De gemeente wil hierover eerst verder in overleg met de omwonenden. Daarom zijn die woningen naar een latere fase doorgeschoven. In die latere fases wordt ook gewerkt aan het toevoegen van 50 extra woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. De gemeente start met die vervolgfases als dit bestemmingsplan voor de eerste fase door de gemeenteraad is vastgesteld.

Politieke behandeling
Het college stemde op 21 december in met het bestemmingsplan voor Dorp en Duin. Op 27 januari is een algemene raadscommissie (beeldvormend) speciaal over dit onderwerp. Na een presentatie van het college wordt het bestemmingsplan besproken met inwoners en belanghebbenden. Zij hebben dan de gelegenheid om in te spreken. Op 3 februari staat het wederom op de agenda van de Algemene Commissie (oordeelsvorming). Dan is er geen gelegenheid om in te spreken. De planning is dat het 8 februari in de gemeenteraad wordt behandeld.

Voorbehoud
Het college maakt wel een voorbehoud. De provincie gaf eerder aan geen voorstander te zijn van woningbouw op deze locaties en kan zich bij de rechter tegen het plan verzetten. “We hopen de bezwaren van de provincie te hebben weggenomen, maar als de provincie bij de rechter gelijk krijgt gaan de plannen niet door. Dat is het eerlijke verhaal. Tegelijkertijd is dit de laatste kans om op deze locatie woningen te bouwen. Met de huidige woningnood in onze gemeente kiezen we er daarom voor de plannen door te zetten”, aldus Klaas Valkering.

De stukken voor dit bestemmingsplan staan op www.raadbergen-nh.nl