BERGEN - De gemeente Bergen en BAM Wonen B.V. hebben de overeenkomst voor de realisatie van sporthal de Watertoren in Egmond aan Zee ontbonden. De in 2017 getekende overeenkomst sloot niet meer aan bij de huidige marktomstandigheden en onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst liepen op niets uit. Daarom besteedt de gemeente het project voor de bouw van de sporthal en de bijbehorende 34 woningen opnieuw aan.

Wethouder Klaas Valkering: “Voor we hebben ontbonden hebben we eerst gepeild of er andere partijen waren die de sporthal voor het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget konden bouwen. Want de sporthal en de nieuwe woningen zijn voor Egmond aan Zee heel belangrijk. Die partijen zijn er en daarom kunnen we na de vaststelling van het bestemmingsplan vlot de nieuwe aanbesteding starten.”

Financiële afwikkeling
Over de ontbinding van de overeenkomst hebben de gemeente en BAM aanvullende afspraken gemaakt. De gemeente krijgt haar aanbetaling terug, wel neemt zij tegen betaling de gemaakte bouwtekeningen van de BAM over. Met die bouwtekeningen is het mogelijk hetzelfde plan aan te besteden en kan die aanbesteding ook korter duren. De kosten voor de bouwtekeningen worden verhaald op de partij die straks de sporthal gaat realiseren. Geen van de partijen is verder de betaling van boetes of schade vergoedingen verschuldigd.