BERGEN - De politieke partijen in Bergen hebben gisteravond het nieuwe coalitieakkoord ondertekend. Bijna de hele gemeenteraad schaart zich achter de toekomstplannen. Ook over de hete hangijzers, bouwprojecten waar veel onenigheid over bestaat, is politieke overeenstemming bereikt.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Bergen een nieuwe coalitie en bijbehorende wethoudersploeg heeft. Na jaren van gebakkelei, onderling wantrouwen en ontbrekende samenwerking, lukte het formateur Hans Huibers om zes Bergense politieke partijen te verbroederen. Gisteravond werd het coalitieakkoord voor de komende drie jaar getekend.

Het werd bijna een raadsbreed akkoord: zeven van de acht partijen en één raadslid op persoonlijke titel (Meis de Jongh van Gemeentebelangen), zetten hun krabbel. De partij Gemeentebelangen ondertekende niet.

Fractievoorzitter Hans Haring: "Wij scharen ons onder meer niet achter de conclusies over de hete hangijzers in het akkoord. Daarnaast kregen wij het stuk door een embargo pas gisteravond in zijn compleetheid onder ogen. Woensdagavond vergadert ons bestuur erover. De kans dat wij alsnog zullen tekenen is zeer gering."

Hete hangijzers
Uit het coalitieakkoord 'Nieuw Vertrouwen' blijkt dat er dus eindelijk ook politieke overeenstemming is over de hete hangijzers die de gemoederen flink bezig houden in de dorpen: "De besluiten zoals eerder in meerderheid genomen door de raad worden gerespecteerd en tot uitvoering gebracht", staat in het akkoord.

Besluiten over de herinrichting van het centrum Bergen en de voetbalfusielocatie in Egmond liggen op dit moment nog bij de Raad van State. De later dit jaar volgende uitspraken hierover "zullen door de nieuwe coalitie worden gerespecteerd en kaders geven voor de verdere uitwerking."

Over de andere twee hete hangijzers verschaft het akkoord ook helderheid. Het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan in Bergen wordt, ondanks bezwaren van een aantal aanwonenden, aangelegd. En de nieuw te bouwen sporthal op het Watertorenterrein in Egmond aan Zee komt niet op een andere plek. Een lokale initiatiefgroep strijdt daar voor.

"We zijn niet verbaasd, want de oude bestuurders zijn weer aan zet", stelt Rita Koppedraaijer van de initiatiefgroep. "Wij blijven erbij dat een sporthal middenin een woonwijk een slecht plan is. Omwonenden hebben al stappen ondernomen richting de Raad van State. Wij als initiatiefgroep beraden ons nog over een vervolg."

'Schoorl-wethouder'
Duindorp Schoorl krijgt een speciale vermelding in de toekomstplannen. Het dorp heeft het de laatste jaren met minder politieke aandacht moeten stellen, mede door de voortdurende discussies over de hete hangijzers. Daar komt verandering in met een speciale 'Schoorl-wethouder' en ruimte voor inwoners om eigen plannen uit te voeren.

Komende dinsdag worden de nieuwe wethouders tijdens een extra raadsvergadering officieel beëdigd. Het gaat om vijf parttime bestuurders namens Kies Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA en D66.