BERGEN - Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van elf sociale huurwoningen aan de Elkshove in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, hebben hun handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst.


Kennemer Wonen en de gemeente Bergen willen het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8 vervangen door een nieuw woongebouw met elf duurzame huurappartementen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “De gemeente en wooncorporatie hebben samen een belangrijke maatschappelijke opgave. Er moeten veel meer sociale huurwoningen komen, want hier is grote vraag naar. Wij zetten er samen de schouders onder om dit te realiseren.”

Duurzaam & betaalbaar

“Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties worden de woningen Nul-op-de-Meter (NOM). Dit zorgt voor lagere energielasten voor de bewoners. Er is geen gasaansluiting en bewoners koken elektrisch. Op het dak komen zonnepanelen en een lucht-warmtepomp in de woningen zorgt voor de warmtevoorziening. De woningen zijn rollatortoegankelijk en er is een lift aanwezig, waardoor de woningen uitermate geschikt zijn voor ouderen. De beoogde doelgroep voor deze woningen is daarmee ouderen die een sociale huurwoning (eengezinswoning) in de gemeente Bergen achterlaten,” licht Krista Walter toe.

Omgevingsvergunning en planning

De uitgebreide Wabo procedure is op de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing en eind oktober neemt het college hierover een definitief besluit. De omgevingsvergunning wordt dan voor zes weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventueel beroep kunnen instellen bij de rechtbank. Indien er geen beroep wordt ingesteld dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan Kennemer Wonen overgaan tot sloop en nieuwbouw, naar verwachting in 2024. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025.