BERGEN - Gemeente Bergen heeft Mirjam Flik aangesteld als kwartiermaker kunst en cultuur. Flik trekt de komende periode als kwartiermaker het culturele veld van Egmond tot en met Camperduin in om samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en inwoners de gemeente Bergen als culturele buitenplaats op de kaart te zetten.

Flik heeft als kwartiermaker de taak om een cultureel programma op te zetten waarmee gemeente Bergen haar sterke en brede culturele positie behoudt in het culturele landschap. Daarbij is het uiteindelijke doel dat de gemeente zich de komende jaren verder ontwikkelt tot culturele buitenplaats. De kwartiermaker gaat zich in eerste instantie bezighouden met een programma voor één jaar, vanaf september 2023. Tussentijds wordt gekeken of het programma zich daarna verder kan ontwikkelen.

Kunst in uitvoering
De komende tijd gaat Flik verhalen, ideeën en plannen verzamelen waarmee ze een voorstel voor een cultureel programma zal doen. Daarbij brengt ze in beeld wat en wie er nodig is om het programma te realiseren. Hoe dit precies vorm zal krijgen is op dit moment nog niet bekend, maar te denken valt aan een toonaangevend festival, kunst in de openbare ruimte, bijzondere presenteerplekken, residenties en kunstopdrachten. Alles onder de vlag van kunst in uitvoering in gemeente Bergen.

Goed initiatief
Het aanstellen van de kwartiermaker is een initiatief vanuit het nieuwe cultuurbeleid Kunst in Uitvoering. De onlangs geïnstalleerde wethouder Kunst & Cultuur Ernest Briët juicht het initiatief toe: “Ik ga ongeveer gelijk met de kwartiermaker kunst en cultuur aan de slag voor deze prachtige gemeente. Er gebeurt al ontzettend veel op het gebied van kunst en cultuur, ik ben heel benieuwd naar de mogelijkheden om ons aanbod op dit gebied te verbreden en voort te zetten. Ik zie uit naar de voorstellen van de nieuwe kwartiermaker om de gemeente Bergen als culturele buitenplaats nog krachtiger op de kaart te zetten!”

Over Mirjam Flik
Mirjam Flik werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: van culturele instellingen, commerciële partijen tot overheden. Ze is vaak de verbinder tussen verschillende belangen en disciplines. Haar interesse gaat uit naar samenwerkingsvraagstukken waar partijen een nieuwe weg in willen slaan. Dat kan een (incidenteel) (stads)programma, een veranderingstraject, nieuwe beleidsvisie of de (her)inrichting voor een culturele instelling zijn. “Ik heb veel zin in de opdracht en ik zie ernaar uit om een mooie bijdrage te leveren in aansluiting op de gestelde ambitie en het bestaande aanbod en talent van de gemeente Bergen.”