EGMOND-BINNEN - Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) is voortdurend bezig met het verwerven van nieuwe locaties en het realiseren van opvangplekken. Het COA heeft bij de gemeente aangegeven dat groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen en Klein Zwitserland in Schoorl geschikte locaties zijn voor de tijdelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

Het COA gaat van 1 oktober 2023 tot uiterlijk 1 februari 2024 dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opvangen bij Broekakkers. De groep is minderjarig, komt van buiten de Europese Unie en is naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over hen heeft. Na de periode waarin de amv’s worden opgevangen door het COA, komt Broekakkers beschikbaar voor de gemeente Bergen en kunnen er Oekraïense vluchtelingen en statushouders worden gehuisvest.

Begeleiding amv’s

De groep amv’s wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. Zij borgen de kwaliteit en continuïteit en bouwen aan een goed aanbod van onderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding.

Burgemeester Lars Voskuil: “Onder andere de staatssecretaris en de Kinderombudsman luidden eerder de noodklok. Er is te weinig opvangcapaciteit voor deze kwetsbare groep, waardoor ze het risico lopen dat ze geen bed, bescherming en begeleiding hebben.” In een aantal andere gemeenten in Nederland zijn al goede ervaringen met de opvang van amv’s in woongroepen. “Ik ga er vanuit dat het in de gemeente Bergen ook positief zal verlopen. De crisisnoodopvang in 2022 op de voormalige voetbalvelden van BSV in Bergen verliep ook goed. Tientallen vrijwilligers zetten zich toen in. Ik hoop dat het COA nu weer een beroep op hen mag doen.”

Beschikbaarheid van Broekakkers

De groepsaccommodatie Broekakkers is op korte termijn beschikbaar, waardoor deze locatie geschikt te maken is om tijdelijk amv’s op te vangen. “We hopen dat zij zich hier thuis gaan voelen, ook al is het voor een korte periode.” De kosten om Broekakkers bewoonbaar te maken, worden betaald door het COA.

Verhuizing amv’s

Na de tijdelijke opvang bij Broekakkers verhuist de groep amv’s naar Klein Zwitserland in Schoorl. Broekakkers komt dan beschikbaar voor de opvang van een groep van in totaal 45 tot 55 Oekraïense vluchtelingen. Daarna wordt onderzocht of statushouders een onderkomen kunnen krijgen in woonunits op het achterterrein.

Klein Zwitserland

Het COA heeft overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers. De verbouwing om de opvang mogelijk te maken, duurt naar verwachting circa 6 maanden. Het streven is Klein Zwitserland per 1 februari 2024 in gebruik te nemen als opvanglocatie. Ook de kosten om Klein Zwitserland bewoonbaar te maken, worden betaald door het COA.

Bewonersavonden

Voor inwoners en ondernemers van Egmond-Binnen en Schoorl worden informatieavonden gehouden op respectievelijk 11 en 25 september. Tijdens de avond kunnen zij hun vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken. Natuurlijk is er ook ruimte om hun ideeën te delen voor bijvoorbeeld een goede verbinding met de nieuwe buurtgenoten en de rest van de buurt. Zij ontvangen een uitnodiging via de post.