BERGEN - Tot 1 februari a.s. kunnen (professionele) kunstenaars en culturele organisaties weer een aanvraag doen voor de subsidieregeling Kunst in de Kern.


Deze subsidie is bedoeld voor (professionele) kunstenaars en culturele organisaties. U komt in aanmerking als u professionele culturele activiteiten aanbiedt die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn.

De regeling is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de kernen van de gemeente Bergen: cultuurhistorie, (hedendaagse) kunsten en natuur. Voor Kunst in de Kern is in totaal € 90.000 beschikbaar; per dorpskern is dit € 30.000.

Wilt u een subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 februari. Lees de informatie op de pagina subsidie Kunst en cultuur.