BERGEN/HEILOO/CASTRICUM/UITGEEST - Op 17 juni 2021 tekenden de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om samen de verkeersveiligheid in de regio te vergroten.

Naar nul verkeersslachtoffers in 2050
Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft topprioriteit in Noord-Holland. “Onze missie in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050”, aldus gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof. “Niet elk verkeersongeval is te voorkomen, maar elk slachtoffer is er wel één te veel”. De wethouders Verkeer en vervoer van de gemeente Bergen: Erik Bekkering, Uitgeest: Cecilia van Weel-Niesten, Castricum: Paul Slettenhaar en Heiloo: Rob Opdam, sluiten zich aan bij de uitspraak van gedeputeerde Olthof. “Het is goed om dit met elkaar op te pakken. Samen staan we sterker om het doel: nul verkeersslachtoffers in 2050 te behalen”, aldus de vier wethouders.

Wegen houden niet op bij gemeente- en provinciegrenzen, verkeersdeelnemers verplaatsen zich over gemeentegrenzen heen en verkeersveiligheidsproblematiek is niet altijd gemeente of provincie specifiek. Door krachten te bundelen, werkzaamheden te verdelen en samen te werken aan verkeersveiligheid kan meer worden bereikt.

Meer gebruikmaken van data voor doelgerichte maatregelen

Met de intentieverklaring spreken de overheden af binnen de regio samen op te trekken om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De samenwerkende partijen gaan meer gebruikmaken van data over de infrastructuur, ongevallen en verkeersgedrag om doelgerichter maatregelen te treffen. Daarbij gaat het niet alleen om infrastructurele maatregelen, maar ook om verkeerseducatie, voorlichting, slimme technologie en gerichtere verkeershandhaving. Daarom wordt intensiever samengewerkt met de politie, het openbaar ministerie en partijen als de ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.