BERGEN - Weidevogels, de eeuwenoude strandwal, iconische stolpboerderijen: wandelaars genieten van natuur en historie in het weidegebied tussen de wijk Zanegeest en de Oosterdijk. Jarenlang was deze wandeling onderbroken vanwege de sanering van het voormalige vuilstortterrein aan de Oosterdijk. Nu de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, heeft wethouder Erik Bekkering op 20 december de wandelroute weer officieel geopend. Met het onthullen van een bord aan de Oosterdijk geeft hij de wandelroute terug aan natuurliefhebbers uit Bergen – en ver daarbuiten.

Rondje Zanegeest
Het ‘rondje Zanegeest’ leidt vanuit de wijk Zanegeest via het Zakedijkje langs de polders en waterberging van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar wulp, grutto en kievit zich thuis voelen. De route biedt dus een bijzondere gelegenheid om vogels te spotten. De route vervolgt richting Oosterdijk. Zie ook het kaartje dat is bijgesloten bij dit bericht.

Onderbroken
Jarenlang was het niet mogelijk om de route volledig af te lopen, omdat het wandelpad stopte op de plek van een voormalige vuilstortplaats. Ter hoogte van de Oosterdijk moest de deklaag verbeterd worden, en zijn maatregelen genomen om het grondwater te reinigen en om verspreiding van verontreinigd grondwater tegen te gaan.

Wethouder Erik Bekkering: “Met de opening van het wandelpad is het einde van de sanering in zicht. Mede dankzij de provincie kunnen wij dit mooie stukje landschap weer teruggeven aan de inwoners en ze er van laten genieten.’’

Nu er ook hekken zijn geplaatst om het wandelpad te scheiden van de weidepercelen en het vee, is het ‘rondje Zanegeest’ weer mogelijk.

Van vuilstort ...
De vuilstortplaats aan de Oosterdijk was van 1968 tot 1974 in gebruik. Na sluiting werd de locatie afgedekt met aarde en gebruikt als weiland. Koeien, schapen en paarden graasden er, totdat bleek dat de deklaag niet meer voldeed. Op sommige plaatsen was afval aan de oppervlakte gekomen. Een andere zorg was dat het grondwater vervuild bleek. Er werden te hoge concentraties benzeen gemeten op de plaats van de voormalige vuilstort maar ook daarbuiten. Deze verontreiniging zit in het diepere grondwater (ca. 6-8m diep) en heeft verder geen risico’s voor het gebruik van de grond of het water in de sloten.

... naar weiland
Mede dankzij de financiële steun van de provincie heeft de gemeente Bergen de afgelopen jaren geïnvesteerd om de vuilstort weer te kunnen gebruiken als weiland en de grondwaterverontreiniging terug te dringen. Hiervoor zijn deklagen voldoende dik gemaakt door het uitvullen en aanbrengen van een voldoende dikke laag schone grond. Ook zijn er sloten gegraven en het waterpeil is gelijk gemaakt om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan. Tenslotte is in september 2018 gestart met het aanbrengen van filters ter plaatse van de grondwaterverontreiniging. De laatste filters zijn in december 2018 aangebracht. Deze filters gebruiken zuurstof om de afbraak van benzeen te stimuleren en zo het grondwater weer schoner te maken. Ze blijven naar verwachting anderhalf jaar tot en met de zomer van 2020 in de grond. Er wordt regelmatig onderzocht of het gewenste resultaat behaald is.