BERGEN - De wethouders Arend Jan van den Beld en Erik Bekkering van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland tekenden op woensdag 28 september een intentieovereenkomst. Daarmee leggen ze vast dat gemeente en provincie samen aan de slag gaan met de vraag hoe de leefbaarheid in de Egmonden en Groet kan worden versterkt. Op korte termijn wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is dat de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen wordt versterkt. In het plan van aanpak wordt een onderzoek naar te ontwikkelen woningbouwlocaties opgenomen.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Vanuit het provinciale beleid ‘Sterke Kernen Sterke regio’s’ gaan we samen het proces aan, op basis van een gedeelde definitie van leefbaarheid en vitaliteit. We herkennen en erkennen de grote opgave van de gemeente Bergen en doen daarom de handreiking om samen met de gemeente Bergen op zoek te gaan naar geschikte woningbouwlocaties.”

Wethouder Arend Jan van den Beld: “We moeten aan de slag om Groet en de Egmonden leefbaar te houden. Liever nog vandaag dan morgen. Onder meer de sterke vergrijzing van onze gemeente is een bedreiging voor de bestaande voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van de dorpen. We willen als college deze taak op ons nemen, ook al is dat een uitdaging in tijden van schaarste van ruimte. Het realiseren van woningbouw is niet eenvoudig en vraagt om een integrale afweging.”

Wethouder Erik Bekkering: “Het ondertekenen van deze intentieverklaring is een mooie eerste stap. Op andere terreinen werken we al intensief samen met de provincie en dat werpt zijn vruchten af.”

Opdracht gemeenteraad
Op 7 juli besloot de gemeenteraad het plan ‘Dorp en Duin’ voor woningbouw aan de randen van Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef af te wijzen. De gemeenteraad gaf aan dat het plan onvoldoende was afgestemd met de provincie en gaf het college de opdracht gekregen om een nieuw plan voor te leggen dat is ontwikkeld in samenspraak met de provincie.

De gedeputeerde en wethouders spraken onlangs met elkaar. De uitkomst van dit gesprek is dat zowel de gemeente als de provincie gezamenlijk willen optrekken om te komen tot de benodigde woningbouw in onder andere de Egmonden.

Werkbezoek
De gedeputeerde brengt op 8 december een werkbezoek aan de gemeente Bergen. Dit bezoek, waarvoor raadsleden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd, is onder andere bedoeld om informatie op te halen voor het plan van aanpak. Het streven is om dat op een later moment aan de gemeenteraad te presenteren.