BERGEN - Het ontwerp voor het nieuwe, tweede fietspad op de Eeuwigelaan in Bergen is vandaag definitief vastgesteld door het college. In de nieuwe situatie komt er aan beide zijden van de laan een éénrichtingsfietspad. Hiermee wordt het fietsen van en naar het strand een stuk prettiger en veiliger. Ook hoopt de gemeente dat zo meer mensen de fiets in plaats van de auto pakken om naar het strand te gaan.

Meer ruimte

De Eeuwigelaan is een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en de Egmonden. Het fietspad is vooral in de zomerperiode te druk en te smal om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Ook zijn er steeds meer bijzondere fietsen zoals bakfietsen, duofietsen, elektrische fietsen en ligfietsen die wat meer ruimte nodig hebben. Hierdoor ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties op het fietspad doordat fietsers elkaar raken of naast het fietspad terecht komen.

Wethouder Erik Bekkering: “In maart 2016 is de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep gestart. Nu na vijf jaar kunnen we starten met de uitvoering en komt er een veilig fietspad.”

Laankarakter behouden door planten extra bomen
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners en belangenverenigingen. Voor de herinrichting wordt een aantal bomen gekapt, maar er worden veel meer bomen terug geplant. Het laankarakter van de Eeuwigelaan blijft hierdoor behouden.

Verbeteringen op de rijweg
Met de herinrichting wordt ook de rijweg opnieuw gestraat en verbeterd. De kruisingen met de Buerweg, Slotrampweg en Mosselenbuurt worden uitgevoerd met een plateau, evenals de fietsoversteek bij de Rondelaan. De fietsstraat van de Hoflaan wordt doorgetrokken richting de Komlaan. De kruising van de Hoflaan met de Komlaan en de Eeuwigelaan wordt aangepast en veiliger gemaakt voor de fietsers.

Planning
In de loop van dit jaar worden de vergunningen aangevraagd en nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook wordt het benodigde verkeersbesluit genomen. Vervolgens wordt het project verder voorbereidt voor uitvoering. Afhankelijk van de eventueel door te lopen procedures wordt start uitvoering verwacht in 2021.

Meer informatie
Het ontwerp voor het verbeteren van de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan is opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep. Maandag 2 maart 2020 zijn de plannen gepresenteerd op een inloopavond voor de direct omwonenden in de Ruïnekerk in Bergen. Meer informatie en het ontwerp vindt u op de website van de gemeente Bergen onder plannen en projecten.