BERGEN - Het ontwerp voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de Kogendijk is eind september vastgesteld door het college van Bergen. Het onderhoud betreft het deel van de Kogendijk tussen de Provinciale weg N9 en de Van Blaaderenweg in Bergen. In de nieuwe situatie wordt de tussenlaag van het asfalt voor een deel vervangen en de gehele deklaag van de rijweg vernieuwd.

T-splitsing met Oosterdijk wordt vernieuwd
De Kogendijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg voor Bergen. Het gedeelte dicht bij het dorp binnen de bebouwde kom is een 50 km/uur gebied en het deel buiten de bebouwde kom is een 60 km/uur zone. De weg bereikt het einde van zijn levensduur en daarom is het belangrijk om tijdig groot onderhoud uit te voeren. De T-splitsing met de Oosterdijk wordt geheel vernieuwd. De gesplitste aansluiting van twee aparte rijbanen komt te vervallen en er komt een aansluiting op de Kogendijk van de Oosterdijk met één rijbaan.

Veiliger voor weggebruikers
Wethouder Erik Bekkering: “Ik ben blij met de vaststelling van dit ontwerp. De conditie van de Kogendijk is slecht. Onderhoud is hard nodig. Het werk gaat een grote verbetering van de Kogendijk opleveren en die wordt daardoor veiliger voor de weggebruikers.”

Verbetering bochten en bermen
In 2018 is het vrijliggende fietspad aangelegd langs de Kogendijk. In overleg met de bewoners is besloten om bij enkele gevaarlijke bochten een geleiderail (vangrail) te plaatsen tussen het vrijliggende fietspad en de rijweg. De stalen geleiderail wordt omkleed met hout, waardoor het mooi in het landschap opgaat.De bermen worden af en toe gebruikt door landbouw of vrachtverkeer, waardoor de bermen verslechteren. Om schade aan de bermen te beperken, worden aan weerszijden van de rijweg grasbetontegels aangebracht.

Planning
- November 2020: Omdat de Kogendijk een provinciaal monument is, moet er een vergunning aangevraagd worden voor de werkzaamheden. De verwachting is dat deze vergunning in november 2020 is verleend.
- Begin 2021: Liander vervangt de middenspanningskabel in de berm langs de Kogendijk. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt er gestart met de civieltechnische werkzaamheden.
- Begin april 2021: Start uitvoering werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

Tijdens de werkzaamheden is de Kogendijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Meer informatie
Meer informatie inclusief het ontwerp staat op de website van de gemeente Bergen onder het kopje ‘Plannen en projecten’