BERGEN - Op 26 maart 2019 zijn drie nieuwe wethouders voor gemeente Bergen geïnstalleerd. Met de twee reeds bekende zittende wethouders Yolan Koster (GroenLinks) en Jan Houtenbos (VVD) is het college compleet. Het formatieakkoord “nieuw vertrouwen” is gesloten en het college wil hier graag voortvarend mee aan de slag.

De drie nieuwe wethouders stellen zich graag aan u voor!

Erik Bekkering (1965)
Na mijn studie op de Universiteit voor Bedrijfskunde Nyenrode heb ik uitgebreid management- en bestuurlijke ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en bij diverse not-for-profit organisaties. Sinds 2003 werk ik als zelfstandig ondernemer met als specialisatie interim-management, business coaching en advisering.Ik woon met mijn gezin in Bergen.

Mijn persoonlijke visie is dat “…de effectiviteit van een organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen in de organisatie en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken….”.Als wethouder namens Kies Lokaal ben ik aanspreekbaar om het algemeen belang te dienen en ben ik er voor de inwoners en ondernemers van deze mooie gemeente.

Antoine Tromp (1975)
Ik geloof in de kracht van autonomie en authenticiteit; voor het individu en voor de groep.Om iedereen zijn of haar stem te kunnen (laten) horen in besluitvorming, ben ik geïnteresseerd geraakt in de principes van de sociocratie. De kern van deze methode is het toe werken naar consent. Dat draagt bij aan de kwaliteit en uitvoerbaarheid van besluiten. Dit past goed bij de lokale democratie.

Met deze houding ga ik in de gemeente namens D66 aan de slag. Als wethouder van buiten kijk ik met een onbevangen blik naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en bestuurlijke vernieuwing. Tenslotte, ik woon in Uitgeest, ben getrouwd en we hebben twee jonge kinderen (6 en 10).

Klaas Valkering (1994)
Mijn naam is Klaas Valkering, opgegroeid in Egmond maar ik woon inmiddels alweer een paar jaar in Bergen. Naast mijn studie rechten werkte ik de afgelopen 3 jaar met veel plezier op een Alkmaars advocatenkantoor.

Met 25 jaar ben ik de jongste CDA-wethouder ooit. Sinds 2016 ben ik ook actief voor de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA als vicevoorzitter en bestuurslid communicatie en campagne. In mijn vrijetijd geef ik trainingen over met name democratie en communicatie zowel in Nederland als door heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Ik hoop de komende jaren mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en communicatie te kunnen combineren en samen met onze geweldige organisatie een prachtig resultaat neer te zetten.