BERGEN - Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om nieuwe leden van de gemeenteraad van Bergen (NH) te kiezen. Hierover is een openbare bijenkomst van de gemeenteraad op 4 februari om 10.00 uur.

Openbare bijeenkomst

Het Centraal Stembureau beslist op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur in een openbare zitting over de volgende onderwerpen: De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. De nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten.

Zitting bijwonen


De zitting is openbaar. U kunt de zitting ook digitaal volgen. Door de coronamaatregelen kan een beperkt aantal mensen bij de zitting aanwezig zijn. Wilt u deze zitting in persoon bijwonen? Dan moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan via verkiezingen@bergen-nh.nl.

Bezwaar indienen

U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken om eventuele bezwaren in te dienen. Dat kan op verschillende manieren: Laat vooraf weten dat u de zitting fysiek wilt bijwonen via verkiezingen@bergen-nh.nl.Stuur tijdens de uitzending een mail naar verkiezingen@bergen-nh.nl; u ontvangt dan een link om via MS teams te kunnen inbellen. U hoeft daarvoor geen programma op uw computer te hebben. De zitting van het Centrale Stembureau last een pauze in om eventuele bezwaren via MS Teams kenbaar te maken.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de Verkiezingen. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.