BERGEN - De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met het verlengen van de coronasteun aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen. “Het gaat om het bieden van meer ‘armslag’ op korte termijn. We weten niet hoe lang deze situatie nog duurt. Wat we wel weten is dat de situatie in bepaalde situaties nijpend is”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Het is zoeken naar een financiële balans tussen de landelijke (financiële) steunmaatregelen en lokale financiële maatregelen. Vorig jaar november werd besloten tot een corona steunpakket van de gemeente. Dit pakket sloot aan op de maatregelen van de rijksoverheid. Ondanks al deze maatregelen krijgt de gemeente signalen dat een deel van de ondernemers zich niet of onvoldoende gesteund voelt. Ook wordt gevreesd dat ondernemers later in de problemen komen, omdat ze nu nog uitstel van betalingen krijgen voor zaken als de gemeentelijke belastingen.

Het voorstel betreft collectieve maatregelen die ten goede komen aan de dorpen en individueel maatwerk om getroffenen te ondersteunen. “Om te zorgen dat het economisch en maatschappelijk leven in Bergen blijft bestaan, is het belangrijk om beide op diverse manieren te blijven ondersteunen”, aldus wethouder Bekkering.

De voorgestelde verlengde maatregelen bestaan onder andere uit:
o Financiële steun voor partijen met een maatschappelijke doelstelling;
o Verlenging van de looptijd van het lokale Herstelfonds Bergen;
o Aanvragen bij de rijksoverheid van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector;
o Maatwerk bij het innen van de gemeentelijke belastingen;
o Verlenging verruiming terrassen tot 25-10-2021 mits passend binnen landelijke richtlijnen;
o Steun en advies aan midden- en kleinbedrijf in aanvulling op landelijke steunmaatregelen.

Einddatum en bedrag voorstel voor verlenging steunmaatregelen
De voorgestelde steunmaatregelen gelden tot 1 juli 2021. Hiervoor wordt € 193.000,- gestort in de bestemmingsreserve herstelfonds corona.