BERGEN - Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

De gemeente berichtte begin juli dat de intentieovereenkomst niet door ging. Daarna zijn er nieuwe gesprekken gevoerd op initiatief van de eigenaren van Hotel Nassau.

Opvang vluchtelingen

Burgemeester Lars Voskuil: “Beide partijen vinden het belangrijk dat er op korte termijn extra opvangplekken worden gecreëerd in de gemeente Bergen. De opvang door particulieren is fantastisch maar helaas niet toereikend, zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten. Daarnaast is de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk.”

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau. Het huurcontract is rond en dat was voor ons van wezenlijk belang met het oog op de afspraken met onze huidige huurder en hotelexploitant. Parallel aan deze ontwikkeling werken we uiteraard onverminderd door aan het uiteindelijk realiseren van Nieuw Nassau Bergen.’’

De gemeenteraad stemde eerder al in met de opvang van Oekraïners in Hotel Nassau.

Nieuwe datum informatiebijeenkomst

De gemeente belegt een nieuwe informatiebijeenkomst voor de inwoners van Bergen aan Zee. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor in de brievenbus. Deze bijeenkomst is op 18 september van 19.00 tot 20.30 uur in het Vredeskerkje aan de Kerkstraat 21 in Bergen aan Zee.