BERGEN - De visie en het beleid op participatie in de gemeente Bergen is vastgesteld door het college. Een leidraad, gemaakt door en voor inwoners in de afgelopen maanden. Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms en het college van Bergen) hebben aan het document meegewerkt. Een unieke samenwerking!


Samen bouwen aan vertrouwen
De gemeente Bergen wil bouwen aan een goede relatie tussen gemeente en inwoners. Een randvoorwaarde om deze relatie te versterken is het ontwikkelen van visie en beleid voor participatie in de toekomst. De visie en het beleid zijn nu vastgelegd in het document ‘Participatie gemeente Bergen NH’. Het beleidsdocument staat op www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Participatie is veel meer dan een beleidsdocument
In het beleidsdocument staat beschreven hoe we met elkaar vorm en richting kunnen geven aan participatie. Maar participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Zo stelt participatiewethouder Arend Jan van den Beld in het voorwoord: ‘Het vertelt ons van alles over onze samenleving en over wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving.’

Vervolgaanpak via BOB-model met raad en inwoners
Het beleid moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hieraan voorafgaand gaat het beleid het zogenaamde BOB-model langs. BOB staat voor beeldvorming-oordeel-besluit. Dit is een nieuw vergadermodel voor de raad en betekent dat het stuk eerst in een beeldvormende bijeenkomst met raadsleden én inwoners wordt besproken. Tijdens deze sessie wordt bekeken of alle informatie in het stuk aanwezig is om te komen tot een oordeel en vervolgens een besluit.

Meedoen aan beeldvormende bijeenkomst
Wilt u meedoen aan deze beeldvormende bijeenkomst? U bent van harte welkom op dinsdag 1 december! Meld u aan via participatie@bergen-nh.nl en wij laten u weten op welke manier we de bijeenkomst organiseren, rekening houdende met de dan geldende coronamaatregelen.