BERGEN - De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn. En in de nabije toekomst gaat daar een aantal dingen veranderen. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente een ontwerp voor een structuurvisie gemaakt. Dit is een soort foto van het gebied. Deze structuurvisie ligt tot en met 29 mei ter inzage. Omdat vanwege de Corona-maatregelen een inloopbijeenkomst niet mogelijk is, kunnen inwoners onder meer online participeren.

Uw advies, uw idee

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost. Voor we dat doen, vragen we onze inwoners om advies en ideeën. Dit is belangrijk om een breed gedragen structuurvisie op te leveren. Wat wilt u bijvoorbeeld behouden in Bergen Oost? En wat vindt u dat er moet veranderen? Hoe wilt u dat het verkeer geregeld wordt? U kunt kiezen uit drie manieren om uw mening te geven:
  • Vul de online enquête in op ik denk mee over bergen Dit kan tot 29 mei.
  • Bekijk de online informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur via een livestream op de Facebookpagina van gemeente Bergen NH. U kunt hier live vragen stellen aan wethouder Valkering.
  • Eén-op-één afspraak met de wethouder. Dit is voor de inwoners die digitaal minder vaardig zijn en toch willen meepraten. Uiteraard met gepaste afstand. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak met het collegesecretariaat via 072 - 888 00 00. Een afspraak is mogelijk tot 29 mei.

Ontwerp-structuurvisie bekijken
U kunt het ontwerp bekijken via de website van de gemeente Bergen, onder ‘plannen en projecten’ of zoek op: ‘Bergen Oost’. Hier vindt u ook informatie over het indienen van een zienswijze.


En dan?
We bundelen de uitkomsten van de enquête, de online-inloopavond en de één-op-één-gesprekken met de wethouder. En we verwerken deze in de structuurvisie. Daarnaast worden de reacties ook aan de gemeenteraad overhandigd bij de besluitvorming van de structuurvisie. Ook nemen wij uw inbreng mee bij de latere invulling van de verschillende ontwikkellocaties in Bergen Oost.