BERGEN - De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om naar de informatiesessie van De Woonpas te komen. woningen in Bergen komen in aanmerking om verduurzaamd te worden, zonder dat de maandlasten voor de woningeigenaar stijgen. De gemeente Bergen is de eerste gemeente in Nederland die haar inwoners deze regeling aanbiedt.


Zo werkt het
De Woonpas wil woningverduurzaming bereikbaar maken voor iedereen. Via de gemeente worden de aanpassingen aan de woning bekostigd, zoals betere isolatie en zonnepanelen. De woningeigenaar betaalt de investering terug aan de gemeente via de zogenaamde baatbelasting. Het bedrag van deze baatbelasting is nooit hoger dan het bedrag dat je kunt besparen op de energierekening. Dat wordt vooraf berekend en vastgesteld. Hierdoor blijven de maandlasten gelijk en woon je in een comfortabel duurzaam huis. Bovendien wordt de woning relatief meer waard en ben je als woningeigenaar beschermd tegen de toekomstige stijging van de energieprijs.

Jan Houtenbos, wethouder gemeente Bergen: “Dit is een unieke pilot en past uitstekend bij onze wens voor een duurzamere gemeente Bergen. Ik hoop en reken op veel enthousiasme bij onze inwoners. Op deze manier dragen we samen een steentje bij aan een betere toekomst. Ik ben trots op dit project.” De gemeente slaat hiermee een flinke slag met het verduurzamen van bestaande woningen waardoor CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Bovendien wordt hiermee invulling gegeven aan belangrijke opdrachten uit het klimaatakkoord.

Primeur in Nederland
Dick Dekker, directeur van de Woonpas: “Wij waarderen het dat de gemeente Bergen als eerste deze regeling aanbiedt aan haar inwoners. We beginnen in Bergen met 10 woningen. Het doel is om uiteindelijk 15.000 woningen per jaar via deze regeling te verduurzamen. Om dat te realiseren werken we nauw samen met onze partners zoals de Erasmus Universiteit en de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de uitvoering van de maatregelen aan de woningen willen we in de toekomst zoveel mogelijk samenwerken met lokale leveranciers en bouwbedrijven.”


Pilot van start
Voor de pilot die nu in Bergen van start gaat, komen 10 koopwoningen in aanmerking. Na een succesvolle pilot komt de regeling beschikbaar voor alle woningeigenaren in de gemeente. Op dit moment kunnen alleen woningen die op eigen grond staan kunnen meedoen, appartementen zijn in deze fase nog niet geschikt voor deelname. Mogelijk kunnen die in een later stadium wel aanhaken. Na de informatiesessie kunnen woningeigenaren zich definitief aanmelden voor de pilot.


Praktische informatie
De informatieavond vindt plaats op 12 september om 19.30 uur in dorpscentrum de Blinkerd, aan de Heereweg 150 in Schoorl. U kunt zich hiervoor aanmelden op het mailadres: gemeentebergen@dewoonpas.nl met in het onderwerp, “aanmelding infoavond De Woonpas” en uw gegevens in de mail. Namens de gemeente is wethouder Jan Houtenbos aanwezig om vragen te beantwoorden en de plannen toe te lichten. Kijk voor meer informatie op www.dewoonpas.nl.