BERGEN - Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet. Het plan van aanpak, dat volgt uit een eerder ondertekende intentieovereenkomst met de Provincie Noord-Holland, zet uiteen hoe de gemeente Bergen en Provincie Noord-Holland samen voor de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet gaan onderzoeken hoe de leefbaarheid in deze kernen kan worden verbeterd.


In het plan van aanpak staat per kern uiteengezet wat precies gaat worden gedaan. De aanpak per kern is anders, omdat voor bijvoorbeeld Egmond-Binnen al veel onderzoek beschikbaar is en voor Egmond aan den Hoef niet. In zowel Egmond-Binnen als Egmond aan den Hoef wordt met een klankbordgroep uit het dorp bekeken welke problemen worden ervaren en welke oplossingen daarvoor zijn. Groet vraagt om een andere aanpak dan de Egmonden. Daar wordt eerst met een klankbordgroep in kaart gebracht hoe de demografie zich ontwikkelt de komende jaren en wat dat betekent voor het voorzieningenniveau. De resultaten worden besproken met de andere inwoners van het dorp.
Voor alle kernen geldt dat het in goed overleg gaat met de belanghebbenden, gemeente en provincie.

Motie gemeenteraad
De raad had vorig jaar het college met een motie opgeroepen om samen met de Provincie Noord-Holland onderzoek te doen naar de leefbaarheid van deze dorpen. Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang: “Deze kernen doen al langer een oproep om de leefbaarheid goed in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor de problematiek. Dit is een mooie stap in de goede richting.”

Intentieovereenkomst

Op 28 september ondertekenden provincie en gemeente een intentieovereenkomst, waarin zij aangeven samen aan de slag te gaan met de vraag hoe de leefbaarheid in de Egmonden en Groet kan worden versterkt. Gedeputeerde Cees Loggen bracht vervolgens op 8 februari een werkbezoek aan de gemeente Bergen en ging in gesprek met vertegenwoordigers van deze kernen.

Verder verloop
Het plan wordt vermoedelijk op 11 mei besproken in de commissie en op 25 mei in de gemeenteraad. Zodra het plan is vastgesteld gaat de gemeente samen met de provincie aan de slag om oplossingen in kaart te brengen.