BERGEN - Op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen verrijzen, als het aan de gemeente Bergen ligt, straks 20 sociale huurwoningen en een gloednieuw T&O-gebouw. Na veel gesprekken met omwonenden en gebruikers van het huidige buurthuis is het plan gewijzigd en het buurthuis vergroot. Het college heeft besloten het gewijzigde bestemmingsplan ter visie te leggen.


“Dit plan voorziet in evenwicht tussen rust en resultaat”, zegt wethouder Klaas Valkering. “Rust voor de gebruikers van het T&O-gebouw die bang waren dat het buurthuis zou verdwijnen en resultaat voor die mensen uit Bergen die al zolang op een betaalbare woning wachten.”

Meer ruimte voor buurtactiviteiten
Stichting Welzijn Bergen (SWB), de gebruikers van het T&O-gebouw en omwonenden willen graag meer ruimte krijgen voor buurt(huis)activiteiten dan in het eerdere plan van 2019 was bedacht. In de planuitwerking is hier rekening mee gehouden door in het nieuwe plan voor het T&O-gebouw de ruimte voor de buurtactiviteiten te verdubbelen van 120 naar 240 m2.

“Het T&O-gebouw vormt het hart van deze bijzondere Bergense wijk. Die belangrijke functie willen we behouden, daarom verdubbelen we de oppervlakte van het buurthuis zodat er ook in de nieuwe situatie plaats is voor alle buurtfuncties”, voegt wethouder Klaas Valkering toe.

Woningbouw
Het plan bestaat uit 20 sociale huurwoningen, waarvan 16 rijwoningen en 4 appartementen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden in de gemeentelijke regelgeving worden die in eerste instantie gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Bergen. Zo hebben inwoners die al lang op een woning wachten of willen doorstromen een betere kans.

Procedure
Het bestemmingsplan voor het T&O-terrein ligt vanaf maandag 22 maart 2021 gedurende zes weken digitaal ter inzage. Via www.bergen-nh.nl/plannen-en-projecten kunnen alle documenten worden ingezien. Tijdens deze periode van zes weken kan een ieder een zienswijze indienen. Voor de zomer worden het bestemmingsplan en de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe plan en er volgt geen beroep, dan kan de bouw nog dit jaar starten.