BERGEN - Vanaf 2019 zijn er gesprekken met TC Bergen en BSV Tennis geweest over een verhuizing naar één nieuw tennispark voor beide verenigingen. Dit park komt, als alles doorgaat, in de Oudburgerpolder aan de Oudtburghweg.

Uit de gesprekken is uiteindelijk een mooi plan gekomen, dat past binnen de structuurvisie voor de Oudburgerpolder. Dit plan wordt door het college van Bergen op 2 juni voorgelegd aan de algemene raadscommissie van de gemeenteraad.

Plan tennispark met padelbanen
Het plan voor het tennispark bestaat uit 10 gewone tennisbanen en drie half-overdekte banen. Daarnaast komen er 2 padelbanen en een clubhuis. Het nieuwe tennispark biedt dus ook de mogelijkheid om een andere vorm van sport, padel, toe te voegen. Deze speciale vorm van tennis is bij jong en oud erg in opmars.

Woningbouw op leegkomende locaties
Op de leegkomende locaties wordt, in lijn met de structuurvisie, een woningbouwprogramma ontwikkeld. Over dit woningbouwprogramma kunnen inwoners als het zover is, meedenken en meepraten.

Investering in plan biedt meerdere voordelen
De verhuizing van de tennisverenigingen naar de Oudthburgweg en investering in een nieuw tennispark biedt meerdere voordelen. Enerzijds het stimuleren van sporten voor jong en oud, waarmee een doel uit het lokale sportakkoord wordt gerealiseerd. Anderzijds de doorontwikkeling van het gebied met woningbouw. En de nieuwe locatie biedt ook een voordeel als het gaat om voorkomen van geluids- en lichtoverlast.

Wethouder Antoine Tromp is zeer tevreden over het plan dat er nu ligt: “Dit tennispark is een mooie aanwinst voor Bergen. We willen tenslotte graag dat jong en oud sport en beweegt. Hoe mooi is het om dat te kunnen doen bij een nieuw sportpark van deze tijd! Daarbij komt dat in het sportcentrum De Beeck de overdekte tennisbanen niet terugkomen. Maar door het nieuwe park is overdekt tennissen weer mogelijk. Het plan is tot stand gekomen in goede samenwerking met de tennisverenigingen die veel moeite en tijd hebben gestoken in het project tot nu toe. Waarvoor dank! Ik kom hoe dan ook een keertje een balletje slaan als het zover is.”

Ook voorzitter Jolanda Bakker van TC Bergen is positief: “Voor de toekomst van de tennissport in Bergen ligt er een goed voorstel. Tennis is een geliefde sport in onze gemeente bij jong en oud, zowel in de zomer als in de winter. Padel brengt extra verjonging en daarmee ledengroei, wat voor de toekomst van onze verenigingen uiteraard ook belangrijk is. We kijken uit naar de verdere uitwerking van het voorstel zodat onze leden goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen.”


Planning
Het gaat in dit geval om een principebesluit van de raad. Als de raad instemt, betekent het dat de verenigingen het plan kunnen voorleggen aan hun leden voor akkoord. Vervolgens kan het college, samen met de tennisverenigingen, verder met de uitwerking van de plannen. Omwonenden worden dan ook bij de plannen betrokken. Een definitief besluit wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 genomen.