BERGEN - Als het aan de gemeente ligt, komt er groen licht voor 11 sociale huurappartementen bij Elkshove. Daarvoor heeft de gemeente een ontwerpbesluit omgevingsvergunning opgesteld dat vanaf 29 augustus tot 10 oktober 2022 ter inzage ligt. In het ontwerp maken de acht al bestaande woningen plaats voor 11 appartementen met een maximale sociale huurprijs in categorie 1 en 2. Woningcorporatie Kennemer Wonen ontwikkelt de woningen.


Afgelopen jaren onderzochten Kennemer Wonen en de gemeente Bergen mogelijkheden om woningen in de omgeving van de brandweer tussen Nassaulaan en Koninginneweg bij Elkshove te bouwen. Er is uiteindelijk besloten om de 8 appartementen aan de Elkshove 2 t/m 8 te vervangen voor een nieuw gebouw waarin 11 sociale huurappartementen worden gerealiseerd. Het bleek financieel niet haalbaar om het huidige appartementencomplex te renoveren of te verduurzamen.

Stap dichter bij extra sociale woningen

Het bouwplan is op 24 augustus 2021 tijdens een informatiebijeenkomst met omwonenden besproken en op enkele punten aangepast. Wethouder Erik Bekkering: “We zetten met dit ontwerpbesluit een stap dichterbij die woningen die we zo graag willen realiseren. De vraag naar sociale woningen is ongekend hoog, dus alles wat we in dit segment kunnen toevoegen is voor ons waardevol.”

Vervolg

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 29 augustus 2022 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan binnen deze termijn haar zienswijze indienen, waarna het college een definitief besluit op de aanvraag zal nemen.