BERGEN - De gemeente Bergen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn gestart met een proef om het te veel aan kroos op vijvers in de kern van Bergen te verminderen. De twee proefvijvers zijn De Marke en Natteweg. Van deze vijvers is de krooslaag al verwijderd en voor meer doorstroming is er ook een pomp geplaatst. Om te kijken of de maatregelen effect hebben, wordt tijdens de zomermaanden de ontwikkeling van kroos goed in de gaten gehouden.

Al jarenlang is er veel kroosvorming op de vijvers in Bergen. Het ziet er niet mooi uit en is ook niet goed voor het waterleven eronder. Een beetje kroos is prima, maar als zich een afgesloten dikke krooslaag op het water vormt, dan komt er geen licht meer in het water. Dit is nadelig voor de waterplanten, waterbeestjes en de vissen. Hengelsportvereniging De Karper heeft aan de bel getrokken en ook diverse bewoners hebben het probleem aangekaart tijdens een participatiebijeenkomst van gemeente en hoogheemraadschap.

Oorzaken overmatige kroosgroei
Kroos is een plantje dat aan de oppervlakte van het water groeit en is erg lastig te verwijderen. Na verwijdering van het kroos komt het vaak na korte tijd weer even hard terug. Om de oorzaak van de overmatige kroosgroei in Bergen te achterhalen is eerst onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat kroosgroei werd veroorzaakt door de aanwezigheid van te veel voedingsstoffen in het water en te weinig doorstroming van het water. In de vijvers bleek dit de ideale situatie, zodat kroos kon groeien en daarom moeilijk aan te pakken was.

Samenwerking en start van de proef
De gemeente Bergen en hoogheemraadschap hebben besloten een proef te starten. Het kroos wordt verwijderd en de doorstroming verbeterd. Het is niet zeker of hiermee het kroos daadwerkelijk wordt teruggedrongen, omdat er nog steeds veel voedingsstoffen in het water zitten, maar de kans van slagen is groot genoeg. De proef is deze zomer. Tijdens de proef wordt bekeken of de aanpak werkt en of er geen andere nadelige gevolgen optreden. Afhankelijk van het resultaat bekijken we of en hoe we tot een blijvende oplossing kunnen komen voor de komende jaren.

Wat kunt u doen

Om te voorkomen dat er extra voedingsstoffen in het water komen, adviseren we om de eendjes geen brood te voeren of het water na het wassen van de auto niet te lozen in de put op straat.