BERGEN - Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Bergen is geen voorstander van een vroegtijdig vertrek van burgemeester Hetty Hafkamp. In een onderzoek van Bernt Schneiders naar de bestuurscultuur in Bergen werd een voortijdig vertrek geopperd om snel werk te maken van een slagvaardiger bestuur met draagvlak onder de bevolking.


Bernt Schneiders - voorheen burgemeester in Heemskerk, Haarlem en plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal - deed in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek naar de bestuurscultuur in Bergen. Er is al lange tijd een vertrouwenscrisis met de inwoners van het dorp. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden. Er is zelfs een Facebook-groep waarin inwoners fanatiek berichten plaatsen over 'niet deugende' gang van zaken in hun gemeente.

Schneiders is niet geschrokken van de bestuurscultuur in het dorp maar spreekt wel over een vastgelopen situatie. "Ik denk dat het in Bergen goed op de rails te krijgen is. Dat is ook de rode draad van mijn onderzoek. Ik vind het prijzenswaardig dat de raad zichzelf tot de orde roept en met mijn aanbevelingen aan de slag gaat. Dat zie je lang niet overal."

Splijtzwam
In het rapport staat een aantal aanbevelingen voor de gemeente Bergen. Zo moet er gewerkt worden aan herstel van vertrouwen onder betrokken inwoners die aangeven zich onvoldoende gezien en gehoord te voelen. "Het participatiebeleid lijkt nu een splijtzwam die partijen verdeeld houdt en slagvaardig transparant bestuur beperkt. Een voorwaarde om met vertrouwen vooruit te kunnen is een helder en gedragen participatiebeleid dat consequent wordt toegepast", zo staat te lezen in het rapport.

Marjolein Pepping van de gezamenlijke initiatiefgroepen is blij met deze conclusie. In juni overhandigde zij namens verschillende initiatiefgroepen het manifest 'Nieuw Vertrouwen' aan de burgemeester met daarin 12 geboden voor een beter bestuur. "Ik twijfel wel of de politiek dit op gaat pakken. Op twee partijen na heb ik nog geen enkele reactie van de politiek gekregen."

Belangenverstrengeling
Ook op het gebied van integriteit zou de gemeente Bergen wat flinke stappen kunnen zetten, meent Schneiders. "Het gebeurt nu nog te vaak dat raadsleden die particuliere belangen hebben meepraten bij bepaalde besluiten. Dat hoort natuurlijk niet", vertelt hij. "Je ziet het wel vaker in dorpspolitiek, maar je moet je dan als raadslid terughoudend opstellen." Om belangenverstrengeling te voorkomen, moeten belangen volgens hem gemeld en geregistreerd worden.

De raad heeft volgens Schneiders aangegeven liever vandaag dan morgen met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Aangezien burgemeester Hafkamp volgend jaar maart met pensioen gaat, biedt dat volgens Schneiders de mogelijkheid om nu al een waarnemend burgemeester aan te stellen.

"In de gesprekken is naar voren gekomen dat er urgentie is om snel aan de slag te gaan. Dan heb je trekkracht nodig. Het is logisch dat deze burgemeester zich op haar afscheid voorbereid en niet over haar eigen graf gaat regeren. De raad zou dan kunnen kiezen voor een waarnemend burgemeester. Maar er kan ook gekozen worden voor een kwartiermaker die alvast het nodige in gang zet."

Een voortijdig vertrek van Hafkamp ziet een meerderheid van de fractievoorzitters in ieder geval niet zitten. "Het gaat over vier maanden dat is wel een heel korte periode", stelt Janina Luttik-Swart van KiesLokaal. "Wij vinden dat er zo snel mogelijk een kwartiermaker moet komen die boven de partijen staat en ervoor kan zorgen dat we een stuk slagvaardiger worden."

Niet chique
Bernt Schneiders is blij dat de raad de burgemeester niet vroegtijdig met pensioen laat gaan. "Het is niet chique om op deze manier afscheid te nemen." Schneiders is na het onderzoek niet van plan om als waarnemend burgemeester aan de slag te gaan. Een rol als kwartiermaker ziet hij daarentegen wel zitten. "Wie a zegt moet ook b zeggen, dus als de raad me hiervoor zou vragen, zou ik er zeker over nadenken. Maar het hangt er ook vanaf hoe druk het wordt."