BERGEN - Klaas Valkering heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Bergen. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat een CDA-campagnebrief met zijn naam eronder was verspreid in de gemeente Bergen. Deze toonde te sterke gelijkenissen met een officiële brief van de gemeente. Het college betreurt deze gang van zaken. “Het vertrek van een wethouder is niet goed voor de gemeente, niet goed voor het college en ook niet voor hem persoonlijk.”

Klaas Valkering zette zich de afgelopen drie jaar als wethouder in voor de gemeente Bergen en de BUCH. Zijn speciale aandacht ging uit naar Ruimtelijke Ordening en armoedebestrijding. De komende dagen wordt bekeken welke lopende zaken geen uitstel dulden en hoe zijn portefeuilles binnen het college worden waargenomen.

Conform artikel 43 van de Gemeentewet deelt een wethouder zijn ontslag schriftelijk mee aan de raad. Burgemeester Lars Voskuil heeft zijn ontslag in zijn hoedanigheid als voorzitter van de gemeenteraad aanvaard.