BERGEN - Naar aanleiding van een persbericht van het Openbaar Ministerie waarin hedenmorgen verklaard werd dat een voormalig ambtenaar van de Gemeente Bergen vervolgt werd heeft de gemeente daar zojuist op gereageerd.


Het college van Bergen kwam met de volgende verklaring:
"Het college heeft kennisgenomen van het bericht dat het OM een voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen gaat vervolgen voor ambtelijke corruptie voor het aannemen van een hypothecaire lening onder gunstige voorwaarden. De projectontwikkelaar die de hypotheek in 2006 heeft verstrekt, is als verdachte van ambtelijke omkoping aangemerkt.

De vervolging is een vervolg op schorsing van de BUCH-werkorganisatie in maart 2018, het onafhankelijke onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche dat door de werkorganisatie BUCH was ingesteld, strafontslag, aangifte door het college en onderzoek door de Rijksrecherche.

Na het zeer grondige onderzoek door de Rijksrecherche zijn er geen andere verdenkingen van corrupt handelen of ander strafbaar handelen door de verdachte naar voren gekomen.

Het college wacht de inhoudelijke behandeling af en vindt het van belang om te melden dat het college grote waarde hecht aan integriteit in het openbaar bestuur."