BERGEN - Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bergerweg 125 in Bergen. Het plan voorzag in de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 grondgebonden woningen.

De gemeente zag in de verplaatsing van de Aldi naar de Bergerweg een oplossing voor het centrum van Bergen en eveneens was dit een mogelijkheid om nieuwe woningen te realiseren. De Raad van State heeft echter geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet mogelijk is, onder andere omdat het plangebied geen bestaand stedelijk gebied is.

Het college inventariseert de komende tijd wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om op basis daarvan te bepalen hoe verder te gaan met de herontwikkeling van het centrum van Bergen.