BERGEN - De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het dorpshart van Bergen vernietigd. Het plan 'De 7 Dorpelingen', met onder meer appartementen en een grote supermarkt, stuitte op veel verzet onder dorpsbewoners. Zij stapten naar de Raad van State om het plan aan te vechten. Met succes, zo blijkt nu.

"De vlag hangt uit, met wimpel en al", jubelt René Meijer van stichting Mooier Bergen. Ook de Bewonersvereniging Bergen Centrum tekende bezwaar aan tegen de plannen. Veel van de argumenten die ze tegen het plan inbrachten, werden door de Raad van State van tafel geveegd. Toch is het bestemmingsplan door de hoogste rechter afgekeurd.

De gemeente heeft namelijk verzuimd onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur: op zo'n 400 meter afstand van het bouwgebied ligt het Noordhollands Duinreservaat. "Dat onderzoek is fundamenteel", legt een woordvoerder van de Raad van State uit. "Het bestemmingsplan is daarom in strijd met de Wet natuurbescherming."

Parkeernormen en goothoogtes
Daarnaast zijn er een aantal kleinere omissies en onduidelijkheden rond onder meer de parkeernormen en de goothoogtes. Al met al reden om het bestemmingsplan, waar de gemeenteraad eind 2017 mee instemde, te vernietigen. René Meijer en Jan Apotheker, voorzitter van de Bewonersvereniging, zijn blij met de uitspraak. Ze hopen dat de gemeenteraad haar belofte nakomt en de uitspraak van de Raad van State respecteert. In het kakelverse formatieakkoord hebben bijna alle politieke partijen toegezegd dat te doen.

De gemeente Bergen wil de uitspraak eerst bestuderen, voordat ze een reactie geven.