SCHOORL - De Voorweg in Schoorl is aan onderhoud toe; het wegdek is slecht en ook de wegfundering is niet meer stabiel. De gemeente start eind november met de werkzaamheden. De uitvoering neemt ongeveer vier maanden in beslag. Het ontwerp is te zien op www.bergen-nh.nl, zoek op ‘Voorweg’. Ook is er de mogelijkheid om op afspraak in de Sanderij in Schoorl (kamer sociaal team op de 1e verdieping) op woensdagen tussen 10:00u en 12:00u de plannen te bekijken.


De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van de fundering en het aanleggen van nieuw asfalt. Er wordt een nieuw hemelwaterriool aangebracht en Liander gaat stroomkabels en gasleidingen vervangen. Ook wordt de openbare verlichting vervangen door duurzame LED verlichting. Het projectgebied bevindt zich tussen het kruispunt met de Frederikslaan en de aansluiting met de Heereweg.

Beperkte ruimte voor aanpassingen
Begin 2019 is de gemeente gestart met het maken van een ontwerp voor de reconstructie van de Voorweg. Door middel van een enquête en tijdens een inloopavond heeft de gemeente aanwonenden gevraagd om suggesties te doen voor het nieuwe ontwerp. Hoewel de ruimte voor aanpassingen –letterlijk- klein is en de status van de doorgaande weg niet veranderd, heeft de gemeente een aantal zaken kunnen aanpassen. Zo worden de fietsstroken verbreed, kruispunten beter verlicht en in overleg met de politie frequenter snelheidscontroles uitgevoerd. Ook wordt er een nieuw voetpad aangelegd tussen het weiland (de oude Hofstee) en de Oude Molenweg.

Planning
Het werk wordt in fases uitgevoerd. Momenteel is de aannemer nog niet bekend en is er nog geen gedetailleerde planning. Zodra dit bekend is, informeert de gemeente de aanwonenden.