BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van eigen woningen tegen te gaan. B&W stellen voor alleen in de maanden juli en augustus vakantieverhuur aan niet meer dan vier volwassenen toe te staan. De woningeigenaar moet dit melden via een elektronisch formulier. “Op deze manier denken we weer woningen op de markt te kunnen brengen, daar is behoefte aan. Daarnaast willen de leefbaarheid voor nu en de toekomst waarborgen. Niet continu rolkoffers over straat, overlast en dichte gordijnen, maar levendige buurten met bijbehorende voorzieningen”, aldus wethouder Valkering.

Naast een overgangsperiode van een jaar komt er ook een uitzondering voor woningeigenaren die vanwege hun werk in de recreatieve sector geen gebruik kunnen maken van de regeling. Zij mogen buiten de maanden juli en augustus hun huis een aaneengesloten periode van twee weken verhuren. Zij dienen wel een verzoek in te dienen bij het college.

Schaarste betaalbare woningen
Naast meldingen van overlast van vakantiegangers in de wijken op dit moment, wordt met de aanpassing in de HVV ook achteruitgang van leefbaarheid in de toekomst voorkomen. Dat meldt het rapport van de Stec Groep, het bureau dat een schaarsteonderzoek deed naar het woningaanbod in de gemeente Bergen. Met meer betaalbare woningen terug op de markt hoopt het college jonge gezinnen een kans te bieden in Bergen te vestigen of te blijven. Gebeurt dat niet, zo meldt het Stec schaarsteonderzoek, dan kunnen voorzieningen en leefbaarheid in de toekomst onder druk komen te staan.

Uit dit schaarsteonderzoek blijkt dat het namelijk ook gaat om de categorie betaalbare woningen. Circa 7% van het totale woningaanbod is op dit moment niet beschikbaar voor reguliere bewoning, dit zijn duurdere en betaalbare woningen. Als we inzoomen op de woningen die als tweede woning of als recreatieve huurwoning worden gebruikt dan blijkt dat hiervan 40% een waarde tot 300.000 heeft. In deze categorie is slechts een beperkt aanbod in Bergen. Met de onttrekking van deze categorie woningen aan de woningmarkt wordt het aanbod nog kleiner. Uit het Stec onderzoek blijkt dan ook een sterke uitstroom van jonge huishoudens naar de regio. Dit kan in de toekomst van negatieve invloed zijn op de nu uitstekende leefbaarheid van de gemeente. De nieuwe regels omtrent vakantieverhuur moeten bijdragen aan het behoud van deze leefbaarheid.

Handhaving
Het college gaat in de toekomst digitaal handhaven. Dit gebeurt door onder andere bureauonderzoek naar verhuurwebsites. Woningeigenaren die toch buiten de nieuwe afspraken om hun woning aan toeristen verhuren worden beboet. Het houden van een bed en breakfast, mits voldaan aan de bepalingen in de huisvestingverordening, wordt wel toegestaan.