BERGEN - Inwoners van de gemeente Bergen worden uitgenodigd voor het bijwonen van een participatieavond over duurzame energieopwekking: de Regionale Energiestrategie. Tijdens deze avond wordt met de inbreng van inwoners toegewerkt naar de uitwerking van de RES 1.0, een plan om gezamenlijk energie op te wekken in de regio.

Het college van de gemeente Bergen heeft op 18 augustus 2020 ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waarvan Bergen deel uitmaakt. Voor Bergen gaat het om een zoekgebied zon (een gebied waar wordt gekeken waar een zonneweide kan worden gerealiseerd) langs het Noordhollands kanaal tussen Schoorldam en Kogendijk/golfterrein en een zoeklocatie zon Sammerpolder tussen de Heilooër Zeeweg en Egmond-Binnen.

Invloed op uw leefomgeving
Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht en de resultaten wil de gemeente graag delen. De uitkomst kan invloed hebben op de directe leefomgeving. Daarom is het van groot belang dat inwoners tijdens de participatieavond meekijken en meedenken over de definitieve Regionale Energiestrategie in uw eigen omgeving.

Participatieavond
De participatieavond wordt op dinsdag 2 februari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams. Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeoverbergen.nl/RES. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en uitleg over de avond. Teams hoeft niet vooraf te worden geïnstalleerd.