BERGEN - Deze oktober worden de containers voor de laatste keer gereinigd door de gemeente. De gemeenteraad besloot – na een marktverkenning- geen nieuw contract af te sluiten, omdat er geen passende opvolger is voor het bedrijf dat in 2021 haar activiteiten staakte. Niet alleen komt de dienstverlening van nieuwe aanbieders niet overeen, ook de kosten voor het reinigingen stijgen flink. Inwoners die hun bakken willen laten reinigen kunnen straks zelf een contract afsluiten met een reinigingsdienst.

Weinig aanbieders
Het bedrijf dat in 2021 de reiniging verzorgde, besloot te stoppen. Het is een tijd onzeker geweest of de dienstverlening voor 2022 geregeld kon worden; het aantal gemeenten dat deze reinigingsdienstverlening inkoopt is beperkt. Het aantal aanbieders dat deze dienst levert ook.

Stijgende energieprijzen
Daarnaast stijgen de kosten voor het schoonmaken flink door onder meer de stijgende energieprijzen. Uit de marktverkenning blijkt dat de kosten 40% hoger komen te liggen. Alle inwoners betalen mee aan deze kosten. Ook degenen die geen containers hebben. Daarentegen zijn de aanbiedingen van partijen die rechtstreeks aan de consument leveren per wasbeurt concurrerend te noemen.

Voldoende opties voor particulieren
Wethouder Ernest Briët: “Door de fikse prijsstijging vinden we het niet houdbaar alle inwoners – ook hen die er niet aan hechten of in het geheel geen rolcontainers hebben – te laten meebetalen aan de reiniging. Voor inwoners die de containerreiniging graag willen voorzetten biedt de markt voldoende opties. Zo houden we voor iedereen de afvalinzameling betaalbaar.”

Laatste reinigingsronde in oktober
In de week van 17 tot en met 21 oktober worden de bakken voor de laatste keer gereinigd. Inwoners kunnen op de afvalkalender checken op welke dag zij hun bak kunnen aanbieden.