BERGEN - De gemeente Bergen staat in vele top tiens, maar als het gaat om afval scheiden hebben we nog wat te doen; elk jaar zamelt de gemeente nog 230 kilo restafval per inwoner in. In het nieuwe grondstoffenbeleidsplan staat hoe de gemeente dit samen met inwoners kan terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner. Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. Het college legt het plan op 12 april voor aan de algemene raadscommissie. Op 20 mei besluit de gemeenteraad om erover.

Maatregelen in fases
In het grondstoffenbeleidsplan stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Zo wordt thuis afval scheiden straks een stuk makkelijker. Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor PBD-afval (plastic, blik en drinkpakken). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde GFT(Groente, Fruit en Tuin)-cocons bij hun complex. De milieuparkjes worden uitgebreid en op sommige locaties komen er containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers. Deze maatregelen starten in de loop van 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaan inwoners een variabel tarief betalen voor restafval. Het vaste tarief gaat dan omlaag en per aanbieding van restafval betaalt men een variabel tarief.

Over het grondstoffenbeleid zegt wethouder Erik Bekkering: “Wat ik het mooiste vind, is dat we stap voor stap samen met betrokken inwoners hebben nagedacht over de inhoud van dit beleid. We hebben waardevolle feedback gekregen hoe we kunnen zorgen voor minder restafval. Want dat dat nodig is, is allang geen vraag meer; het is goed voor het milieu en –daarnaast - goed voor de portemonnee. Nadat het beleid is vastgesteld, starten we de uitvoering. Ook dan nemen we voldoende tijd voor elke verandering en betrekken we de inwoners bij elke stap.”

Maatwerk per kern
De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Het college wil dan ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. Zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal, en is er ook een regeling voor mensen met medisch afval. En waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer.

Inwonerspanel
Tijdens de voorbereiding van het grondstoffenbeleidsplan heeft de gemeente gekeken naar de successen van andere gemeenten in Nederland. Ook is ervaring opgedaan in buurgemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum. Zij zijn per 1 januari 2020 al overgestapt naar een nieuw inzamelsysteem. Ook hebben meer dan 700 mensen in de gemeente een enquête over de afvalinzameling ingevuld. En heeft een aantal inwoners intensief met de gemeente meegedacht over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Tijdens vier gespreksavonden gaven ze feedback en input op onder meer de communicatie over afvalscheiden en wat er specifiek nodig is voor de inwoners van de gemeente Bergen.

Kunnen de inwoners nu al iets doen?
Ja! We gooien namelijk vooral nog veel GFT bij het restafval. Het zou helpen om nu alvast kritisch te kijken naar wat bij het restafval wordt gegooid. Nu alvast proberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het GFT in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het ons makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt de inwoners straks ook geld.